Molecure miało 7,36 mln zł straty netto, 9,88 mln zł straty EBIT w I poł. 2023 r.

Molecure odnotowało 7,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 7,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 9,88 mln zł wobec 7,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 1 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 1,25 mln zł rok wcześniej.

„Wiele wydarzeń tego roku było kluczowych dla dalszego rozwoju Molecure. W czerwcu ogłosiliśmy zaktualizowaną Strategię na lata 2023-2025, której realizacja pozwoli nam kontynuować budowanie wartości Spółki. W lipcu w trudnym i wymagającym otoczeniu rynkowym pozyskaliśmy środki finansowe z emisji akcji, co było istotnym osiągnięciem i wzmocniło pozycję Molecure jako jakościowej firmy biotechnologicznej na etapie klinicznym. Dokonaliśmy znacznych postępów w rozwoju portfolio własnych projektów, pierwszych w swojej klasie. W ciągu tego roku osiągnęliśmy kluczowe kamienie milowe, w tym podanie OATD-02 pierwszemu pacjentowi onkologicznemu w badaniu klinicznym fazy I oraz uzyskanie zgody FDA na rozpoczęcie badań klinicznych OATD-01 w Stanach Zjednoczonych” – powiedział prezes spółki Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

„Awansując dwa programy kliniczne do etapu badań z udziałem pacjentów, wchodzimy w nowy i fascynujący rozdział w rozwoju Spółki. Bardzo dziękuję naszym Akcjonariuszom za zaufanie oraz całemu zespołowi Molecure za zaangażowanie i niezłomne dążenie do poprawy jakości życia pacjentów. Czekamy z niecierpliwością na pierwsze wyniki badań klinicznych oraz kolejne kamienie milowe w rozwoju naszego zrównoważonego pipeline, prowadzące do sukcesu komercyjnego w postaci umów partneringowych” – dodał.

Przeważającą część przychodów z działalności operacyjnej Grupy stanowiły przychody z tytułu dotacji uzyskiwanych ze środków krajowych na badania prowadzone przez Molecure. Znacząca część przychodów (0,8 mln zł) w omawianym okresie dotyczy płatności końcowej finalnie rozliczającej jeden z projektów grantowych, który zakończył się komercjalizacją w postaci umowy licencyjnej, podano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 7,36 mln zł wobec 7,1 mln zł straty rok wcześniej.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)