MZ powołuje zespół… ds. kolejek do lekarzy

Ministra zdrowia wydała zarządzenie „w sprawie powołania Zespołu do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”. W jego skład wchodzą wyłącznie pracownicy resortu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomysły na skrócenie kolejek do lekarza mamy poznać dzień po wyborach.

Jak czytamy w zarządzeniu w skład zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Filip Nowak – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Daniel Rutkowski – zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji;
3) członkowie:
a) Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
b) Sylwia Lis – Radca w Biurze Ministra w Ministerstwie Zdrowia,
c) Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
d) Paweł Masiarz – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
e) Maciej Karaszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) Dariusz Dziełak – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Filip Urbański – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Centrali Narodowego Funduszu
Zdrowia,
h) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Udział osób z zewnątrz jest przewidziany jedynie na zaproszenie i z „głosem doradczym”.

Nowa minister zdrowia wyznaczyła zespołowi dwa zadania: analizę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w aspekcie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;

oraz przygotowanie koncepcji zmian dotyczących rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

Na ową koncepcję nie ma za wiele czasu, bowiem „Przewodniczący przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycje rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, nie później niż do dnia 16 października 2023 r.”.