MZ przeznacza 1,5 mld zł na SOR-y

Do 1,5 mld zł zostaną zwiększone środki finansowe przeznaczone na wsparcie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w ramach Funduszu Medycznego. Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty – poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ) .

„Te środki finansowe to konkretne wsparcie na modernizację, przebudowę i doposażenie SOR oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR” – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Jak poinformował wiceminister Marcin Martyniak to pierwszy rozstrzygnięty konkurs ze środków subfunudszu modernizacji podmiotów leczniczych dedykowany wsparciu szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie przebudowy i doposażenia. „Na wszystkie 243 SOR-y aż 207 złożyło wnioski o wartości 2,6 mld zł, czyli aż 85% dyrektorów placówek widziało konieczność pozyskania dodatkowych środków na ten obszar. Tak duże potrzeby w tym newralgicznym obszarze zaskutkowały podjęciem strategicznej decyzji o objęciu finansowaniem aż 152 wniosków czyli niemal 2/3 wszystkich SOR-ów w Polsce. Było to możliwe dzięki działaniu Ministra Zdrowia, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Funduszu Medycznego, zdecydował o zwiększeniu pierwotnie przeznaczonej na konkurs kwoty z 750 mln zł do niemal 1,5 mld zł” – wyjaśniał.

„Bardzo się cieszę, że udało się sfinalizować kolejny konkurs i że wszystkie cztery subfundusze w ramach Funduszu Medycznego są aktywne. Z każdego został ogłoszony co najmniej jednej konkurs. To pozwoliło wprowadzić ogromny strumień środków inwestycyjnych do polskiego systemu ochrony zdrowia” – dodawał prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego na dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Maksymalna wartość dofinansowania jednego wniosku to 15 mln zł, a minimalna – 2 mln zł. Termin realizacji inwestycji to koniec 2025 roku.