Pacjent wykluczony, czyli jaki?

mężczyzna w szpitalnej koszuli, patrzy przed siebie

Polska Kolacja Pacjentów Onkologicznych postanowiła zmierzyć się z wyzwaniem: znalezieniem odpowiedzi na pytanie „Kim jest pacjent wykluczony?” i zdefiniowaniem obszarów wykluczenia.

Zebrane dane posłużą do sporządzenia raportu, który już w grudniu tego roku zaprezentowany zostanie decydentom i szerokiemu gronu ekspertów, i mamy nadzieję, rozpocznie dyskusję nad poprawą sytuacji pacjentów onkologicznych w Polsce.

Podstawą rzetelnego raportu jest zebranie wiarygodnych danych.

Nowoczesna opieka onkologiczna powinna w sposób kompleksowy odpowiadać potrzebom osób chorych. Niestety ogromna rzesza pacjentów wciąż nie znajduje oparcia w systemie ochrony zdrowia, ma utrudniony dostęp do skutecznych terapii i nie we skąd czerpać rzetelne informacje.

Mówiąc krótko – doświadcza wykluczenia.

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchsMCpK4jFb5CrGBUsKA7AlFUQVFJQ08yTzYwSjVMS1pJQkVNOVYzWlpCQS4u