Ryvu Therapeutics wejdzie w skład indeksu mWIG40

Ryvu Therapeutics w wyniku rewizji indeksów warszawskiej giełdy, od 18 września 2023 r. (poniedziałek) wejdzie w skład indeksu mWIG40, grupującego 40 spółek z głównego rynku (poza WIG20) z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym przede wszystkim na podstawie obrotów i kapitalizacji.

• Ryvu Therapeutics będzie pierwszą w historii GPW spółką notowaną w mWIG40, której model biznesowy oparty jest wyłącznie na rozwoju własnych innowacyjnych leków.
• Kapitalizacja spółki wg stanu na 31 sierpnia wynosi 1,4 mld zł.
• Poza największymi funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi na polskim rynku, jednym z głównych akcjonariuszy Ryvu (8,3% w kapitale) jest BioNTech, europejska firma biotechnologiczna, która opracowała szczepionkę na Covid-19 (ok. 30 mld USD kapitalizacji na NASDAQ).

„Z punktu widzenia rynku kapitałowego, stanowi dla nas kolejny krok na drodze, którą w 2011 r. zapoczątkował debiut na NewConnect. Mam nadzieję, że awans ten przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności Ryvu za granicą, i zwiększy dostępność spółki dla międzynarodowych inwestorów” – mówi cytowany w komunikacie Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu. – Można powiedzieć, że dzięki podziałowi Selvity w 2019 r., z jednej spółki w sWIG80 powstały dwie notowane w mWIG40. To najlepsze potwierdzenie słuszności przyjętej na pewnym etapie strategii równoległego rozwoju dwóch biznesów, działających w różnych modelach i charakteryzujących się różnymi profilami ryzyka. Obecność spółek z sektora biotech i medtech w największych warszawskich indeksach stanowi o rosnącej popularności branży wśród inwestorów. Zrozumienie charakterystyki oraz świadomość zarówno potencjału, jak i ryzyk, z roku na rok rośnie. Liczymy na to, że przeciera to szlak dla kolejnych wyróżniających się firm biotechnologicznych”.

Ryvu Therapeutics jest polską firmą biotechnologiczną, rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Projekty Ryvu, oparte na bogatej wiedzy z zakresu biologii nowotworów, są rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej i skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej śmiertelności i immunoonkologii.
Najbardziej zaawansowanym projektem spółki, do którego posiada ona pełnię praw, jest RVU120 – pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8/CDK19, znajdujący się obecnie w fazie I badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS) oraz w badaniu fazy I/II w terapii guzów litych. Drugim klinicznym projektem spółki jest SEL24 (MEN1703), dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, będący aktualnie w fazie II badania klinicznego u pacjentów z oporną lub nawrotową postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez Grupę Menarini. W swojej historii Ryvu Therapeutics podpisało 11 umów partneringowych i licencyjnych z międzynarodowymi firmami, m.in. BioNTech, Exelixis oraz Merck.
Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r., jej siedziba znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu sWIG80. Od 18 września 2023 r. spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.