Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 28 sierpnia – 1 września.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

NFZ: Przychody Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wyniosły 140,77 mld zł w 2022 r., w tym przychody ze składek na ubezpieczenie zdrowotne – 121,99 mld zł. Koszty wyniosły 133,53 mld zł, w tym koszty świadczeń zdrowotnych – 126,72 mld zł, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Zatrudnienie w służbie zdrowia: W 2022 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 132 527 osób, lekarzy dentystów – 35 016, pielęgniarek – 215 064 i położnych – 28 534, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2022 r. liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wyniosła 35,1 osób, a lekarzy dentystów – 9,3 osób.

Próchnica zębów: 99% osób w wieku 35-44 lata ma próchnicę zębów, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej”. Dorośli negatywnym postrzeganiem dentystów zarażają młodych. Statystycznie polski 3-latek ma trzy zepsute zęby, a co dziesiąty 7-latek nie był nigdy na przeglądzie stomatologicznym. Potwierdzają to dane z raportu Ipsos, z których wynika, że ponad 76% polskich uczniów w wieku 6-12 lat ma problemy z próchnicą, natomiast w grupie dzieci w wieku 7-9 lat to 79%.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Leki refundowane: W Dzienniku Urzędowym ministra zdrowia ukazało się obwieszczenie z 30 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zawiera wykaz leków refundowanych i darmowych dla osób do 18. roku życia oraz po 65. roku życia.

Rynek apteczny: Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 5-6% r/r w II półroczu br. wobec ok. 10% w pierwszych sześciu miesiącach roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Bezpłatne leki: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bioton: Odnotował 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Neuca: Spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju segmentów CRO i SMO, przy czym realizacja oczekiwań finansowych spółki zależnej OncoBay może ulec przesunięciu o 1-2 lata, wynika ze słów wiceprezesa ds. finansowych Grzegorza Dzika.

Master Pharm: Włoska spółka Farmaceutici Procemsa złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Master Pharm, podał Urząd.

Neuca: Łączny backlog w segmencie badań klinicznych Neuki, obejmujący kontrakty SMO i CRO, wyniósł 688,3 mln zł na 30 czerwca br., podała spółka.

Neuca: Odnotowała 20,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Comarch: Zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) umowę na integrację oprogramowania w ramach budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego NFZ wraz nadzorem jakości architektury, produktów wytwarzania i testami (część 2), podała spółka. Całkowita wartość projektu wyniesie prawie 82,5 mln zł brutto. Czas realizacji to 5 lat od daty podpisania umowy.

Medicalgorithmics: Podpisał umowę z kolejnym IDTF (Independent Diagnostic Testing Facilities) z USA na dostarczenie oprogramowania i algorytmiki do diagnostyki kardiologicznej, podała spółka. Po zakończeniu procesu integracji, rozwiązania Medicalgorithmics będą wykorzystywane do analizy badań EKG z urządzeń amerykańskiego IDTF.

Milton Essex: Europejski Urząd Patentowy po wniesieniu przez spółkę wymaganych opłat wydał ostateczną decyzję o udzieleniu patentu o Nr EP3787476 na wynalazek pt. „Apparatus for multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin tests and its use for automatic evaluation of the results of these tests”.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji