Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 4-8 września.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zawody medyczne: Prezydent podpisał ustawę o niektórych zawodach medycznych, która reguluje dostęp i wykonywanie szeregu zawodów oraz zasady odpowiedzialności zawodowej, podała Kancelaria Prezydenta.

Opieka geriatryczna: Prezydent podpisał Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 roku o szczególnej opiece geriatrycznej. Ustawa określa cele, organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75 roku życia. Zakłada, że powstaną Centra 75+ zapewniające kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia starszych pacjentów.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Przepisy o aptekach: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, jednak zawarte w niej przepisy zmieniające prawo farmaceutyczne skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, poinformowała ISBnews sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Przepisy nowelizacji prawa farmaceutycznego wprowadzają zakaz przejmowanie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem. Jeden podmiot będzie mógł prowadzić – w sposób bezpośredni lub pośrednio – co najwyżej 4 apteki ogólnodostępne.

Antybiotyki: W 2022 roku Polacy kupili 45 mln opakowań antybiotyków, spożywając ich o 24% więcej niż średnia unijna, wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej dotyczącego systemu ochrony zdrowia w Polsce, cytowanego przez 300gospodarka.pl. SGH zaznacza, że wprawdzie trend w liczbie kupowanych opakowań jest negatywny, spada także zużycie antybiotyków na cele weterynaryjne, mimo to problem nadal jest poważny.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Captor Therapeutics: Odnotował 43,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2023 r. wobec 20,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

MediSensonic: Z obszaru Med-Tech planuje debiut na NewConnect w I połowie 2024 r., podała spółka. Środki na rozwój projektów, takich jak Glucowave – pierwsze na świecie w pełni bezinwazyjne urządzenie dedykowane monitorowaniu glikemii oraz Microwave Pulp Vitality Tester – bezinwazyjne urządzenie do pomiaru żywotności miazgi zęba, pochodzą z emisji akcji serii D, w ramach której spółka pozyskała 3,3 mln zł, po wycenie pre-money ok. 45 mln zł.

Danone: Nutricia z Grupy Danone zainwestuje 230 mln zł w produkcję specjalistycznej żywności medycznej w fabryce w Opolu, poinformował prezes Nutricia Polska Artur Ludwiczak. Zatrudnienie znajdzie 50 osób.

Bayer: Holger Pfeiffer objął funkcję prezesa firmy Bayer w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz szefa dywizji Pharmaceuticals w regionie, podała firma. Pfeiffer zastąpił na tym stanowisku Markusa Baltzera.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synthaverse: Zawarł umowę z CoraPharm – firmą farmaceutyczną działającą na Bałkanach – na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, podała spółka. Minimalna wartość kontraktu wynosi ok. 19,6 mln zł.

Selvita: Selvita Services, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie od spółki biofarmaceutycznej z siedzibą w Europie na przeprowadzenie analiz próbek pochodzących z procesu oczyszczania leku biologicznego klienta, podała spółka. Analizy będą wykonywane w ciągu 8 miesięcy, a wartość zlecenia wynosić będzie w zależności o ilości wykonanych analiz od 2,4-3,6 mln euro (od 10,7-16,12 mln zł).

Molecure: Otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez central Institutional Review Board (amerykańska komisja bioetyczna – IRB) złożonego przez spółkę wniosku o przeprowadzenie badania klinicznego drugiej fazy dla cząsteczki OATD-01. Uzyskanie przedmiotowej zgody pozwala na rozpoczęcie procesu inicjacji ośrodków przeprowadzających badanie kliniczne w USA.

Medicalgorithmics: Zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w związku z wyborem oferty spółki jako najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracowniami oraz OINK. Wartość całkowitego wynagrodzenia określonego w umowie związanego z wykonaniem zamówienia wynosi: 700 500 zł netto, tj. 800 115 zł brutto.

Nestmedic: Zawarł Al-Dawaa Medical Services Co. z siedzibą w Arabii Saudyjskiej umowę o świadczenie usług autoryzowanego przedstawicielstwa. Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji