Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 11-15 września.

Dobry posiłek w szpitalu: Koszt programu pilotażowego dotyczącego poprawy jakości posiłków w szpitalach, przy założeniu, że wezmą w nim udział wszystkie placówki wyniesie od kilkuset milionów złotych do 1 mld zł rocznie, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach „Dobry posiłek w szpitalu”.

ING Bank Śląski: Rozpoczął czwartą edycję programu grantowego skierowanego do start-upów i młodych naukowców, podał bank. Najlepsze zgłoszone do konkursu rozwiązania, które pomogą zadbać o zdrowe życie w każdym wieku, otrzymają granty o łącznej wartości 1 mln zł na dalszy rozwój projektów. Zgłoszenia można przesyłać do 16 października 2023 r.

Ubezpieczenia: Liczba osób posiadających prywatne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła o 15,4% r/r do 4,56 mln w II kwartale br., podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Składka przypisana brutto wyniosła 786,1 mln zł.

Pharmena: Rozszerzy działalność o nowy obszar, obejmujący wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów medycznych. Spółka planuje opracować i wdrożyć na rynek wyrób przeznaczony do stosowania w trudno gojących się ranach, w tym stopie cukrzycowej, podała spółka. Pharmena szacuje okres badań i certyfikacji na około 3 lata, a projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych lub dotacji unijnych.

Healthnomic: Rada nadzorcza powołała Tomasza Skalskiego do pełnienia funkcji nowego prezesa zarządu. Manager specjalizuje się w optymalizacji i zwiększaniu rentowności przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, podała spółka. Healthnomic podtrzymuje także plany debiutu na NewConnect.

Pure Biologics: Podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na podstawie uchwały emisyjnej przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 171 tys. zł w drodze emisji nie więcej niż 1 710 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Milton Essex: Przyjął „Strategię komercjalizacji Palety Produktowej Med-Tech System SkinSENS na lata 2024-2026”. Kluczowymi celami strategii są m.in.: rozpoczęcie komercjalizacji i osiągnięcie stabilnych przychodów od 2024 roku, uzyskanie gotowości operacyjnej systemu informatycznego dla urządzeń serii SkinSENS – Allergoscope, wyjście na rynki zagraniczne UE/OECD począwszy od 2. roku komercjalizacji systemu SkinSENS.

Pure Biologics: Zaktualizowało Plany Rozwoju do końca 2024 r., podała spółka. Nadrzędnym celem Pure Biologics pozostaje przyspieszenie opracowywania przełomowych terapii biologicznych w leczeniu schorzeń onkologicznych, jednocześnie zadecydowano o wznowieniu funkcjonowania działalności usługowej celem zapewnienia nowych źródeł przychodów i optymalnego wykorzystania zasobów spółki. Koszty związane z realizacją niniejszych Planów Rozwoju w okresie do końca 2024 r. spółka szacuje na 185 mln zł.

Mabion: Prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi klientami na usługi CDMO i podtrzymuje ambicję ich pozyskania w IV kwartale tego roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Mabion: Odnotował 15,24 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Captor Therapeutics: Rozszerzyła zakres współpracy z Wedbush Securities Inc., który został wyłącznym, strategicznym doradcą finansowym Captor Therapeutics z wyłączeniem transakcji licencyjnych obejmujących obszar Chin, podała spółka. W możliwych transakcjach licencyjnych z podmiotami z tzw. obszaru „Greater China” spółce będzie doradzać firma MSQ Ventures – specjalistyczny doradca zajmujący się szczególnie tym rynkiem.

Medicalgorithmics: Rada nadzorcza zdecydowała, że Jarosław Jerzakowski – członek zarządu odpowiedzialny dotąd za sprawy handlowe – został powołany na stanowisko członka zarządu ds. operacji (COO). Natomiast James Landis – dotychczasowy dyrektor sprzedaży na Amerykę Północną – awansował na stanowisko dyrektora zarządzającego ds. globalnej sprzedaży i marketingu, podała spółka.

Pharmena: Otrzymała od Europejskiego Urzędu Patentowego patent o nr EP 3484475, obejmujący zastosowanie leku 1-MNA do zapobiegania oraz obniżania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych związanych z podwyższonym poziomem CRP, podała spółka. Patent ten zapewni spółce ochronę patentową w w/w zakresie na terenie Francji, Niemiec, Austrii, Finlandii, Włoch, Danii, Holandii, Belgii, Szwecji, Polski, Irlandii, Szwajcarii/Lichtensteinu, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Jest to kolejny patent uzyskany w ramach, dokonanych w latach ubiegłych, zgłoszeń patentowych dotyczących leczenia chorób i zaburzeń związanych z podwyższonym poziomem CRP.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji