Captor Therapuetics zawarł z ICON umowy dot. I fazy badań klinicznych projektu CT-01

Captor Therapeutics podpisał umowy z ICON celem przygotowania i przeprowadzenia I fazy badań klinicznych innowacyjnego leku przeciwnowotworowego w ramach projektu CT-01, podała spółka.

Współpraca rozpoczyna się od podpisania umowy start-up agreement (umowa wdrożeniowa) obejmującej wstępne usługi wymagane do przygotowania protokołu badania i zawarcia umowy w pełnym zakresie dotyczącej otwartego badania fazy I, zwiększania dawki celem oceny bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i farmakodynamiki CT-01 u pacjentów z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym. Jednocześnie podpisana została umowa master service agreement (umowa ramowa), której celem jest ustalenie warunków współpracy pomiędzy Captor a ICON dotyczących świadczenia przez ICON usług w pełnym zakresie związanych z badaniem I fazy dotyczących CT-01. Po ustaleniu pełnego zakresu usług wymaganych do przeprowadzenia badania fazy I zostanie zawarte szczegółowe Statement of Work (zlecenie usług), podano.

„Wybór partnera CRO to kolejny milowy krok w ramach projektu CT-01, który przybliża nas do kliniki. Dzięki środkom zebranym z emisji akcji, które ustabilizowały naszą pozycję gotówkową w średnim terminie, możemy w pełni skoncentrować się na tym procesie. Chciałbym podkreślić, że ICON to wiodąca światowa organizacja CRO, która posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w realizacji badań klinicznych różnych faz, m.in. w dziedzinie onkologii. Naturalnie, rozpoczęcie badań klinicznych jest zależne od uzyskania ostatecznych wyników badań przedklinicznych” – powiedział prezes Captor Therapeutics Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

Celem projektu CT-01 jest opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)