Medicalgorithmics ma porozumienie z globalnym dostawcą urządzeń do diagnostyki arytmii

Medicalgorithmics zawarł porozumienie z globalnym dostawcą urządzeń m.in. do diagnostyki arytmii w sprawie oceny potencjalnej długoterminowej współpracy w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych diagnostyki EKG polskiej firmy na rynkach zagranicznych, podała spółka.

Partner, z którym spółka podpisała porozumienie jest publicznie notowanym, znaczącym podmiotem na rynku technologii medycznej dla zastosowań kardiologicznych oraz globalnym dostawcą urządzeń, w tym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce. Ma własne portfolio urządzeń i rozwiązań technologicznych, w tym służących do zdalnego monitorowania pracy serca i rehabilitacji kardiologicznej, podano.

„Pierwszym krokiem w ocenie potencjału partnerstwa będzie przeprowadzenie komercyjnego programu pilotażowego, w ramach którego spółka wykona integrację i pilotaż oprogramowania u wybranego klienta partnera. Szczegóły realizacji płatnego programu pilotażowego, w tym ceny usług obejmujących w szczególności wykonywane przez emitenta analizy EKG, będą określone w odrębnej umowie lub umowach pilotażowych. Celem programu pilotażowego, zgodnie z postanowieniami porozumienia, będzie ocena wzrostu efektywności i wartości dodanej, osiągniętych w procesach diagnostycznych przez klienta i partnera w pilotażu dzięki zastosowaniu software emitenta zawierającego rozwiązania chmurowe i algorytmy sztucznej inteligencji (AI) do diagnostyki sygnału EKG” – czytamy w komunikacie.

Spółka wskazała, że zawarcie porozumienia może mieć dla niej znaczenie z uwagi na potencjalnie istotną skalę możliwej współpracy i wynikających dla niej z tego przychodów. W przypadku podjęcia decyzji o dalszej współpracy, po przeprowadzeniu komercyjnego programu pilotażowego objętego przedmiotem porozumienia, zostanie zawarta odrębna umowa o szczegółach planowanej współpracy.

Zgodnie z założeniami porozumienia, umowa ta określałaby m.in. zasady działania modelu podziału przychodów z diagnostyki arytmii od dzielonych klientów partnera, których dotyczyłaby ta współpraca, oraz ceny wykonywanych usług, w szczególności analizy EKG, podano także.

„Nasze oprogramowanie, oparte na chmurze i algorytmach AI ma potencjał, aby istotnie zwiększyć efektywność korzystających firm m.in. poprzez optymalizację czasu pracy techników EKG i usprawnienie procesów prowadzących do wygenerowania raportu EKG. Jednocześnie nasze AI wykrywa 26 typów zaburzeń pracy serca, co należy do najlepszych wyników na rynku. Podpisując porozumienie, potwierdzamy z partnerem potencjał z implementacji naszych rozwiązań. Krok po kroku realizujemy założenia naszej nowej strategii rozwoju, w której odeszliśmy od wyłączności terytorialnej oraz rozdzieliliśmy sprzedaż oprogramowania i sprzętu. Nowa współpraca jest efektem wdrożenia strategii i pozwoli nam oferować usługi spółki dla nowych klientów partnera” – powiedział członek zarządu ds. operacji w Medicalgorithmics Jarosław Jerzakowski.

Spółka zaznaczyła, że porozumienie jest kolejnym krokiem w realizacji strategii spółki przyjętej po tym, jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem.

Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu br. nową strategią rozwoju, stworzoną z udziałem głównego akcjonariusza Medicalgorithmics – Biofund Capital Management LLC – spółka zmienia swój model biznesowy. Odchodzi od oferowania zamkniętego ekosystemu diagnostyki kardiologicznej, powiązanego z własnym urządzeniem do monitoringu pracy serca PocketECG. Stawia na sprzedaż autorskiego systemu AI jako samodzielnego produktu oraz jego integrację z urządzeniami i systemami IT partnerów. Oprogramowanie jest oferowane jako usługa, a Medicalgorithmics będzie otrzymywać wynagrodzenie w różnych modelach, w tym w oparciu o liczbę wykonanych przez AI analiz danych EKG, podkreślono.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)