Molecure miało 11,5 mln zł straty netto, 15,02 mln zł straty EBIT w I-III kw. 2023 r.

Molecure odnotowało 11,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 9,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 15,02 mln zł wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z podstawowej działalności sięgnęły 1,23 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1,47 mln zł rok wcześniej.

Koszty operacyjne wyniosły 16,3 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3 mln zł, przede wszystkim w związku z wzrostem kosztów badań w miarę postępu w rozwoju portfolio spółki, wyższymi wynagrodzeniami oraz kosztów usług obcych, podano.

„W 2023 r. dokonaliśmy istotnych postępów w sferze finansowej i operacyjnej, przeprowadzając z sukcesem ofertę publiczną akcji (SPO) przy znacznej nadsubskrypcji, dzięki której wraz z postępem badań będziemy mogli wygenerować kolejne ważne dane dla realizacji potencjału naszego zrównoważonego pipeline przełomowych terapii. Osiągnęliśmy również ważne kamienie milowe w rozwoju klinicznym, podając związek OATD-02 w I fazie badań pierwszemu pacjentowi onkologicznemu. Oczekujemy pierwszych danych klinicznych z tego badania w nadchodzących miesiącach. Dodatkowo przed końcem tego roku spodziewamy się podania OATD-01 pierwszemu pacjentowi z sarkoidozą płuc w badaniu fazy II rozpoczętym w USA” – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

„Molecure wchodzi w bardzo pasjonujący etap rozwoju, z szeregiem istotnych kamieni milowych, budujących wartość spółki, które powinny mieć miejsce już w najbliższych miesiącach. Również w perspektywie następnego roku z niecierpliwością oczekujemy wygenerowania kolejnych kluczowych danych, aby informować o postępach w rozwoju naszego zrównoważonego pipeline” – dodał.

Molecure pozyskało z publicznej oferty akcji ok. 50 mln zł brutto od dotychczasowych i nowych akcjonariuszy. Środki pozyskane z SPO i oczekiwane dotacje zostaną wykorzystane na sfinansowanie planów rozwoju spółki i kontynuacji budowy zrównoważonego portfolio przełomowych terapii obejmujących leki pierwsze w swojej klasie, w tym na ukończenie badania fazy II leku OATD-01 w sarkoidozie i zakończenie badania klinicznego fazy I leku OATD-02 u pacjentów onkologicznych, z możliwością rozszerzenia na dodatkowe wskazania i terapie skojarzone, przypomniano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 11,53 mln zł wobec 9,4 mln zł straty rok wcześniej.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)