Pierwsze operacje prof. De Virgilio za nami. Szpital Czerniakowski planuje kolejne

Prof. Armando De Virgilio z Mediolanu przeprowadził złożone operacje nowotworów głowy i szyi w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, we współpracy z lekarzami Oddziału Otolaryngologii pod kierownictwem prof. Wojciecha Kukwy. Szpital planuje dalszą współpracę z prof. De Virgilio.

W dniu 26 października przeprowadzona została operacja onkologiczna z rekonstrukcją wolnym płatem, u pacjenta z rozległym nowotworem głowy i szyi. Operacja, którą przeprowadził prof. Armando De Virgilio, objęła resekcję guza z równoczasową rekonstrukcją usuniętych struktur wolnym przeszczepem tkanki z kończyny dolnej pacjenta. Taka operacja z jednoczasową rekonstrukcją miała na celu poprawę jakości życia pacjenta, w tym umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zakresie mowy i czynności połykania. Operacja trwała ok. 7 godzin. Czas rekonwalescencji po zabiegu wyniesie 2-3 tygodnie.

W kolejnym dniu prof. Armando De Virgilio i zespół Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego przeprowadzili trzy zabiegi w obrębie głowy i szyi przy użyciu egzoskopu. Jeden to leczenie bezdechu sennego oraz dwa zabiegi związane ze zmianami nowotworowymi gardła i krtani.

Egzoskop jest urządzeniem do wizualizacji pola operacyjnego w formacie 3D z możliwością powiększenia optycznego i cyfrowego. Pozwala to na uwidocznienie guzów w trudno dostępnych miejscach, np. w przestrzeni przygardłowej. Dodatkowo egzoskop umożliwia lepszą kontrolę hemostazy, a co za tym idzie ułatwia chirurgowi przeprowadzenie zabiegu operacyjnego i przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta.

Podczas przeprowadzonych zabiegów obraz pola operacyjnego 3D widoczny był na dużym ekranie, a zespół medyczny pracował w okularach 3D. Wszystkie zabiegi zakończyły się sukcesem. Warto podkreślić, że technologia cyfrowa zastosowana w egzoskopie umożliwiła rejestrację i opracowanie zapisów wideo przeprowadzonych zabiegów. To ogromny walor dydaktyczny, bowiem pozwala na analizę zastosowanych przez prof. Armando De Virgilio technik operacyjnych.

Prof. De Virgilio przeprowadził też wykłady dla lekarzy Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego. Dotyczyły one doświadczeń własnych w zakresie chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej w obrębie głowy i szyi.

Prof. Armando De Virgilio jest adiunktem na Uniwersytecie Humanitas w Mediolanie, specjalistą w dziedzinie otolaryngologii. Uzyskał tytuł Doktora Nauk w Technologiach Zaawansowanej Chirurgii. Jest autorem wielu publikacji oraz wybitnym chirurgiem głowy i szyi. Do zainteresowań Doktora należą: chirurgia robotyczna, chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi z użyciem przeszczepów mikrochirurgicznych, chirurgia funkcjonalna nosa i zatok przynosowych, chirurgia funkcjonalna strun głosowych za pomocą lasera CO2 (fonochirurgia), endoskopowa chirurgia krtani za pomocą lasera CO2, nowotwory głowy i szyi, patologia i chirurgia gruczołów ślinowych, chirurgia tarczycy.