Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży jest doraźna, konieczne są zmiany systemowe

„Polacy uważają, że zdrowie psychiczne jest ważne. Natomiast 70% badanych przez nas zauważyło, że szkoły nie są przygotowane do prowadzenia zajęć o dobrostanie psychicznym” – wyjaśnia Katarzyna Dubno, członek zarządu Fundacji Adamed.

Fundacja Adamed rozpoczęła projekt „Wspierająca Szkoła” skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych, dostarczenie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz grupie rówieśniczej. Uczy, jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać.

Obecnie trwa pilotaż w Warszawie i Pabianicach.

„Wraz z ekspertami kierujemy ten program do nauczycieli, rodziców, do dzieci i młodzieży. Tworzymy warsztaty i umożliwiamy konsultacje indywidualne ze specjalistami. Do końca roku zakończymy pilotażową edycję. Przeanalizujemy ją, wyciągniemy wnioski, ocenimy czego potrzebujemy, a od przyszłego roku ruszymy z programem na większą skalę” – tłumaczy Dubno.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Adamed Pharma, 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych, a tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci organizowały spotkania z rodzicami w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub dotyczące walki z depresją. Dodatkowo 86 proc. respondentów uważa, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, a 69 proc, jest zdania, że szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych.