Projekt Urteste dot. Panuri zakwalifikowany do 38,3 mln zł dofinansowania przez PARP

Projekt Urteste dotyczący rozwoju Panuri został zakwalifikowany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 68,1 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania PARP to ok. 38,3 mln zł.

Projekt pn. „Test Panuri – bazujący na metodzie enzymatycznej, wysoko skuteczny i nisko kosztowy test IVD do diagnozowania raka trzustki we wczesnych stadiach rozwoju oraz międzynarodowa ochrona praw własności przemysłowej wynalazków w postaci testów IVD do oznaczania innych nowotworów bazujących na metodzie enzymatycznej” znalazł się na liście rankingowej PARP projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr FENG.01.01-IP.02-001/23 (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART).

„Przyznana dotacja jest dla nas bardzo istotna z punktu widzenia dalszego dynamicznego rozwoju Urteste. Przede wszystkim daje nam zabezpieczenie finansowe badań klinicznych w naszym priorytetowym projekcie Panuri. Intensywnie przygotowujemy się do ich rozpoczęcia. Złożyliśmy w FDA formalny wniosek pre-submission request w celu uzyskania opinii o planowanej drodze rozwoju i rejestracji wyrobu w USA. W rozmowach z FDA wspiera nas międzynarodowa firma IQVIA. Rozpoczęcie badań klinicznych jest dla nas ważne również z punktu widzenia procesu komercjalizacji naszej technologii. Wiemy, że potencjalni partnerzy bardzo chętnie interesują się projektami w fazie klinicznej. Dotacja dodatkowo pozwoli nam kontynuować prace w naszym drugim projekcie Multi-Cancer. Mamy możliwość dokonania kosztownych zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla naszych testów” – powiedział prezes i współzałożyciel Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

Planowanym rezultatem projektu będzie zweryfikowany w ramach badań klinicznych innowacyjny test diagnostyczny wykrywający raka trzustki. W ramach modułu internacjonalizacja spółka będzie mogła dokonać 9 zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla projektu Multi-Cancer obejmujących kraje generujące łącznie ponad 80% globalnego PKB, podkreślono.

Urteste posiada obecnie 11 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty odpowiadających łącznie za blisko 65% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu przy pomocy odpowiednich testów, powodujących zmianę intensywności zabarwienia moczu, co może świadczyć o obecności nowotworu.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W maju 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

(ISBnews)