Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z danych, do których dotarła „Rz”, wynika, że od stycznia do maja br. liczba zaświadczeń lekarskich wyniosła łącznie 12 mln, opiewały one na 124,7 mln dni zwolnienia. Oznacza to wzrost wobec 2022 r. zarówno jeśli chodzi o liczbę dni (+3,8%), jak i liczbę zaświadczeń (+7,9%).
–Z rządowych danych za ubiegły rok wynika, że pandemia Covid-19 nie odwróciła negatywnego trendu w Polsce, jakim jest systematyczny spadek szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. W zeszłym roku odnotowano 72,7 tys. uchyleń od szczepień, co oznacza dwukrotny wzrost względem 2017 r. Do Polski powróciły również taki choroby zakaźne jak krztusiec i odra, które mają wysoki próg odporności zbiorowiskowej – 94–95% populacji.
–Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii trafi do Katalin Karikó i Drew Weissmana za prace nad modyfikacją mRNA i opracowanie techniki, która przyczyniła się do stworzenia szczepionek.

Dziennik Gazeta Prawna
–Według PEX PharmaSequence od sierpnia do września 2022 r. sprzedano 580 tys. opakowań szczepionki przeciw grypie, podczas gdy w tym samym okresie tego roku było to 180 tys. mniej. Może to oznaczać, że przed chorobą zabezpieczy się mniej niż 10% osób po 65. roku życia.
–Z projektu rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wynika, że karta segregacji medycznej będzie elementem dokumentacji medycznej pacjenta i ma ułatwiać kierowanie do POZ. Z kolei POZ dzięki zmianom będzie miała mniej pracy przy przygotowaniu indywidualnego planu opieki medycznej.

Puls Biznesu
–Pod koniec września Europejska Agencja Leków dopuściła na rynek UE lek Polpharmy Biologics, biopodobny do Tysabari, pod nazwą handlową Tyruko. Substancją czynną leku jest natalizumab, podaje się go pacjentom ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Leśniowskiego-Crohna.