Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że przedłużenie prac zespołu pracującego nad wytycznymi dotyczącymi możliwości przerywania ciąży nastąpiło na wniosek lekarzy należących do zespołu i nie ma związku z wyborami parlamentarnymi. Potwierdzają to eksperci, którzy podkreślają, że nie chcą upolitycznienia sprawy, dlatego gotowy merytorycznie dokument zostanie opublikowany później.
–16 i 17 października w Warszawie odbędzie się XIX Forum Rynku Zdrowia pod hasłem „Mapa drogowa dla zdrowia na kolejne lata”. Podejmie ono kwestie m.in. innowacji w opiece zdrowotnej, wyzwań demograficznych, perspektywy finansowania ochrony zdrowia.
–Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowywania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Zakłada on, że zespoły ratownictwa medycznego zostaną włączone w działania w przypadku zagrożenia wojną, a wyznaczone szpitale wojskowe mają koordynować realizację zadań w sytuacjach kryzysowych w poszczególnych województwach.

Rzeczpospolita
–Z oświadczenia złożonego przez Polskę do umowy o partnerstwie między UE a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku wynika, że zdaniem naszego kraju antykoncepcja nie może być uznana za formę planowania rodziny.