Ryvu: Dane przedklin. dla programu PRMT5 wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową

Ryvu Therapeutics zaprezentowało dane przedkliniczne dla programu PRMT5 oraz platformy syntetycznej letalności podczas konferencji AACR-NCI-EORTC (ENA) 2023. Partner Ryvu – Grupa Menarini – zaprezentował dane przedkliniczne dla projektu MEN1703 (SEL24), które wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). Dane te uzasadniają rozwój programu MEN1703 w II fazie badań klinicznych w DLBCL, podało Ryvu.

Prezentacja posterowa obejmowała zaktualizowane dane dla wiodącego programu przedklinicznego Ryvu – MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5. Badania przedkliniczne podkreślają potencjał platformy syntetycznej letalności Ryvu, wykorzystującej pierwotne hodowle komórkowe, podkreślono.

„Jesteśmy zadowoleni z zaprezentowanych danych przedklinicznych, w szczególności w naszym wiodącym programie przedklinicznym opartym na inhibitorach PRMT5, które potwierdzają potencjał naszej platformy syntetycznej letalności. Wraz z rosnącym potencjałem PRMT5 jako celu terapeutycznego w leczeniu nowotworów cieszymy się, że możemy podzielić się aktualnymi danymi na temat naszych MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5, które wykazały wysoką selektywność i skuteczność w zwierzęcych modelach nowotworów z delecją genu MTAP. Nasze potencjalnie najlepsze w swojej klasie inhibitory PRMT5 wykazują znacznie lepsze właściwości farmakokinetyczne w porównaniu z innymi inhibitorami PRMT5, znajdującymi się obecnie w fazie rozwoju. Biorąc pod uwagę zahamowanie celu terapeutycznego in vivo i wysoką skuteczność przeciwnowotworową, planujemy dalszy rozwój projektu oraz wprowadzenie związku do badań przedklinicznych przygotowujących do rozpoczęcia badań klinicznych w 2024 roku” – skomentował dyrektor ds. naukowych oraz wiceprezes zarządu Ryvu Therapeutics Krzysztof Brzózka, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie zaprezentowaliśmy nasze pierwotne modele komórkowe raka jelita grubego, które nie tylko odzwierciedlają profil molekularny obserwowany w próbkach pochodzących od pacjentów onkologicznych, ale umożliwiają wysokoprzepustowe badania przesiewowe, co czyni je nieocenionymi dla procesu odkrywania leków” – dodał.

Podczas konferencji AACR-NCI-EORTC partner Ryvu – Grupa Menarini – oraz współpracujące grupy akademickie zaprezentowali dane przedkliniczne dla programu MEN1703 (SEL24), pierwszego w swojej klasie doustnego dualnego inhibitora PIM/FLT3 typu I, który wykazał obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B. Dane te uzasadniają dalszy rozwój programu MEN1703 w fazie II badań klinicznych w DLBCL, podsumowano.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)