Terapie długodziałające sprawdzają się w leczeniu HIV

ViiV Healthcare, globalna spółka specjalizująca się w leczeniu HIV, w której większościowy pakiet akcji posiada GSK i której akcjonariuszami są firmy Pfizer oraz Shionogi, ogłosiła , że przedstawi kluczowe doniesienia wyników badań dotyczących szeregu swoich wiodących w branży leków już zarejestrowanych, jak i badanych, podczas 19. edycji European AIDS Conference (EACS 2023), która odbędzie się w Warszawie w dniach 18–21 października 2023 r.

Kimberly Smith, MD, MPH, dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie ViiV Healthcare, powiedziała: „Dobra jakość życia z HIV wygląda inaczej u każdej osoby. Uważamy, że prezentacje, które wygłosimy podczas EACS 2023, odzwierciedlają nasze zaangażowanie i przywództwo w obszarze zaspokajania zmieniających się potrzeb osób żyjących z HIV. Najnowsze dane z badań naszego szerokiego portfolio i innowacyjnych produktów zostały zgromadzone w rzeczywistej praktyce klinicznej. Poszerzają one naszą wiedzę na temat efektywności, bezpieczeństwa stosowania oraz tolerancji tych terapii dwulekowych i długodziałających, pozwalają formułować nowe wnioski dotyczące przeciwciał szeroko neutralizujących, a także dostarczają informacji wynikających z długoterminowej obserwacji osób po intensywnym leczeniu. Z ogromną radością przedstawimy wspomniane wyniki badań środowisku naukowemu i związanemu z HIV podczas EACS 2023”.

Najważniejsze dane, które zostaną zaprezentowane przez spółkę ViiV Healthcare podczas konferencji EACS 2023 będą dotyczyć następujących tematów:

Dodatkowe dane kliniczne i z rzeczywistej praktyki (RWE) stosowania leków z portfolio firmy: podczas EACS zostaną przedstawione nowe dane na temat stosowania długodziałającej terapii Vocabria + Rekambys (kabotegrawir, rylpiwiryna [CAB/RPV LA]) w warunkach praktyki klinicznej w Europie. ViiV Healthcare przedstawi wyniki obserwacji prowadzonych przez 12 miesięcy w Europie w ramach badania SOLAR – pierwszego badania fazy IIIb, które bezpośrednio porównuje kompletną długodziałającą terapię podawaną we wstrzyknięciach (CAB + RPV LA) oraz codzienne doustne stosowanie BIC/FTC/TAF.

Zostaną przedstawione gromadzone przez 3 lata dane na temat efektywności, bezpieczeństwa stosowania i tolerancji dwulekowej terapii Dovato (dolutegrawir, lamiwudyna [DTG/3TC]) u wcześniej nieleczonych i leczonych osób żyjących z HIV objętych opieką w rzeczywistej praktyce w Niemczech . Dodatkowo zostanie zaprezentowany przegląd danych z rzeczywistej praktyki stosowania terapii DTG/3TC u żyjących z HIV osób w wieku powyżej 50 lat, a także u pacjentów wcześniej nieleczonych z niską liczbą limfocytów CD4+ lub wysoką wiremią podczas oceny początkowej.

Niezaspokojone potrzeby pacjentów poddawanych intensywnemu leczeniu: zostaną przedstawione długoterminowe, gromadzone przez 5 lat dane z badania klinicznego fazy III BRIGHTE, oceniającego stosowanie produktu Rukobia (fostemsawir) u wcześniej intensywnie leczonych pacjentów z wielolekoopornym zakażeniem HIV-1. Będą one dotyczyć długoterminowego bezpieczeństwa stosowania i wpływu regeneracji układu odpornościowego u osób dorosłych przyjmujących fostemsawir, a także wpływu fostemsawiru na biomarkery immunologiczne i stanu zapalnego w tej populacji.

Nowe mechanizmy działania leków w badaniach nad HIV: zostaną przedstawione nowe dane potwierdzające wyniki badania fazy IIa BANNER dotyczącego produktu N6LS (VH3810109) – innowacyjnego, eksperymentalnego przeciwciała szeroko neutralizującego (bNAb). Uczestnicy poznają dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i tolerancji tego leku po pojedynczym wlewie dożylnym lub wstrzyknięciu podskórnym. N6LS to element opracowanej przez firmę strategii rozwoju leku ultradługodziałającego przeznaczonego do podawania co najmniej raz na 4 miesiące.