Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 2-6 października.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Kredyty medyczne: Bank Pekao rozpoczął nabór wniosków o sfinansowanie czesnego za płatne studia na kierunku lekarskim, podał bank. W pierwszej edycji programu – w roku akademickim 2022/2023 – Pekao udzielił blisko 1 800 takich kredytów.

E-zdrowie: Wśród nowych wskaźników nieobecnych w poprzednich edycjach DESI, opublikowanego przez Komisję Europejską, najlepszy rezultat Polska osiągnęła w zakresie dostępu do dokumentacji e-zdrowia (86%), znacznie przewyższając unijną średnią (72%). Zajmujemy pod tym względem 6. miejsce w UE, a do lidera brakuje 9,4 pkt proc. Wysoki wynik jest rezultatem utworzenia Portalu Pacjenta oraz wprowadzenia e-recept. Natomiast w nowym DESI usunięto m.in. wskaźnik „otwarte dane”, w którym Polska zajmowała jedną z czołowych – czwartą – pozycję, podał Polski Instytut Ekonomiczny.

Praca w warunkach zagrożenia: W 2022 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 260,6 tys. osób (3,8% ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem), co oznacza spadek o 5 tys. osób w stosunku do 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W warunkach zagrożenia pracowało 44,6 tys. kobiet (0,7% ogólnej liczby osób zatrudnionych w badanych zakładach). Zagrożenia związane z uciążliwością pracy stanowiły drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, na które narażeni byli pracownicy w 2022 r. W badanym okresie 99,8 tys. osób (w tym 23,1 tys. kobiet) pracowało w warunkach zagrożenia związanego z uciążliwością pracy – odpowiednio 1,5% i 0,3% ogólnej liczby zatrudnionych objętych badaniem.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: W ramach segmentu sprzedaży sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz usług w IV kwartale 2022 roku finansowego pozyskał do realizacji zamówienia w wysokości 85,7 mln zł, wobec 74,6 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, podała spółka. Według wstępnych szacunków wartość zamówień pozostałych do realizacji przez grupę w kolejnych okresach (backlog) na 30 września 2023 r. wyniosła 75 mln zł (62,1 mln zł na dzień 30 września 2022 r.).

Molecure: Podtrzymuje, że może podpisać 2-3 umowy partneringowe do końca 2025 r., poinformował prezes Marcin Szumowski. Spółka jest coraz bliżej pełnej gotowości do rozmów partneringowych w programie USP7 i w odniesieniu do platformy mRNA.

Mercator Medical: Chce zainwestować ok. 150 mln zł przez najbliższe 12 miesięcy w segment nieruchomości i może zwiększyć tę kwotę o „następne dość duże pieniądze” po ocenie realizacji pierwszego etapu rozwoju segmentu, i liczy, że inwestycje przyniosą „górne kilkanaście procent zwrotu”, poinformował prezes spółki Wiesław Żyznowski.

SDS Optic: Zawarł umowę finansowania typu venture debt na kwotę do 10 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w ramach programu InvestEU Research Innovation and Digitalisation Window (RIDW) 1.1. Health Innovation, który ma na celu zapewnienie finansowania projektów o dużej wartości społecznej i gospodarczej, przyczyniających się do realizacji celów polityki UE, podała spółka. Finansowanie zostanie przeznaczone na badania, rozwój i komercjalizację platformy technologicznej inPROBE.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Podpisało (jako sprzedający) umowę sojuszu strategicznego ze spółką przygotowującą się do świadczenia usług jako IDTF (podmiot świadczący usługi medyczne w USA) z siedzibą w Teksasie (jako kupującym i dystrybutorem), której przedmiotem jest świadczenie na rzecz dystrybutora usług wsparcia dotyczących diagnostyki EKG serca, usług monitorowania EKG pracy serca oraz dostarczenia produktów telemetrii kardiologicznej EKG w oparciu o software i urządzenia Pocket ECG IV dostarczone przez Medicalgorithmics, podała spółka.

Medicalgorithmics: Osiągnął kolejny kamień milowy i rozpoczyna proces certyfikacji CE technologii VCAST, służącej do nieinwazyjnej diagnozy stanu tętnic wieńcowych, podała spółka. Oparta o sztuczną inteligencję technologia VCAST jest rozwijana przez Kardiolytics Inc. – spółkę zależną Medicalgorithmics.

Medicover: Otworzył nowoczesne wielospecjalistyczne centrum medyczne w Olsztynie. Posiada 26 gabinetów wyposażonych w najnowszy sprzęt do badań diagnostycznych, w tym RTG, USG, EKG, audiometrii i spirometrii. W centrum pracują wykwalifikowani lekarze wielu różnych specjalizacji, w tym interniści, pediatrzy, ginekolodzy, endokrynolodzy, pulmonolodzy, alergolodzy, reumatolodzy, okuliści, ortopedzi i chirurdzy. Medicover jest również obecny w Olsztynie ze swoją działalnością sportową oraz posiada trzy centra stomatologiczne.

PGF: Mercedes-Benz Polska i Polska Grupa Farmaceutyczna ogłaszają podjęcie współpracy, w ramach której PGF zdecydowała się na długoterminowy wynajem floty samochodów elektrycznych Mercedes eSprinter, aby w sposób bardziej zrównoważony transportować do aptek leki ratujące życie. Jest to także pierwszy krok na drodze do elektryfikacji floty Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Umowa została podpisana na 4 lata.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji