Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 9-13 października.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Medycyna cyfrowa: Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej: Powstanie w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie-Aninie. Jego celem będzie wsparcie w nowoczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Środki na inwestycję w kwocie blisko 30 mln zł pochodzą z grantu Agencji Badań Medycznych.

Zdrowie psychiczne: AI może wspierać diagnostykę zdrowia psychicznego i pomóc w zrozumieniu doświadczeń osób neuroatypowych (np. w spektrum autyzmu lub schizofrenii). Opracowanie narzędzi dla psychologów i psychiatrów to jeden z głównych celów nowego zespołu badawczego „Psychiatria i fenomenologia obliczeniowa” powstałego w IDEAS NCBR. Polscy badacze chcą nauczyć algorytmy m.in. analizy wypowiedzi pacjentów celem szukania atypowych wzorców słownych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Medinice: Otrzymuje bardzo dużo propozycji wzięcia udziału w rozwoju innowacyjnych produktów medycznych i nie wyklucza, że sięgnie po środki z rynku na taką akwizycję, wynika ze słów prezesa Sanjeeva Choudhary’ego.

Medinice: Ma nadzieję, że dokona komercjalizacji produktu w 2024 r., poinformował prezes Sanjeev Choudhary. To z kolei pozwoli na osiągnięcie zysku netto i realizację polityki dywidendowej.

CliniNote: Polski startup pozyskał fundusze w pierwszej rundzie finansowania i rozpoczął pracę nad drugą, która zakończy się w grudniu, podała spółka. W pierwszej rundzie finansowania wśród inwestorów spółki znaleźli się berliński fundusz Sunfish Partners oraz znani aniołowie biznesu, m.in: Paweł Woźniak, współwłaściciel Komtur Polska; Paweł Mańdok, prezes Agfa Healthcate na rynki CEE; Winicjusz Filipow, właściciel Diabetica i Polskich Klinik Osteoporozy oraz Piotr Ruciński, współwłaściciel Arion Szpitale i Grupy Mediki.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Zawarł Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku umowę na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z wyposażeniem, a także na przeszkolenie personelu i opiekę serwisową, wartości 12,03 mln zł netto, podała spółka.

Medicalgorithmics: Zawarło umowę z jednym z 3 wiodących podmiotów z branży nieinwazyjnej diagnostyki i monitoringu kardiologicznego z siedzibą w USA, podała spółka. Umowa dotyczy umożliwienia partnerowi oceny możliwości wykorzystania technologii spółki zintegrowanej z rejestratorem sygnału EKG partnera.

Synektik: Zawarł umowę z Katowickim Centrum Onkologii na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenie personelu i opiekę serwisową, wartości 12,94 mln zł netto, podała spółka.

NFOŚiGW: Budynek szpitala należący do Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach zostanie zmodernizowany dzięki umowie podpisanej 12 października 2023 roku. Na poprawę efektywności energetycznej budynku NFOŚiGW przekaże ponad 6,5 mln zł.

NFOŚiGW: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 12 października 2023 roku podpisał umowę ze Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie na termomodernizację 3 budynków szpitala. NFOŚiGW przekaże na ten cel ponad 11 mln zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowanych. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Szpitala Powiatowego w Chrzanowie” ma na celu trwałe zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec 2024 roku.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji