Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 16-20 października.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 4,8% r/r w ciągu pierwszych 15 dni października, wynika z danych PEX PharmaSequence. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 7,7% r/r, a non-RX – o 1,6% r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Synektik: Odnotował szacunkowo 135 mln zł przychodów w IV kw. roku finansowego 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2023), co oznacza wzrost o 131% r/r, podała spółka. Po 12 miesiącach roku finansowego szacunkowe skonsolidowane przychody wyniosły 446 mln zł (+167% r/r).

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medicalgorithmics: Zawarł porozumienie z globalnym dostawcą urządzeń m.in. do diagnostyki arytmii w sprawie oceny potencjalnej długoterminowej współpracy w celu wspólnej komercjalizacji rozwiązań chmurowych diagnostyki EKG polskiej firmy na rynkach zagranicznych, podała spółka.

BioMaxima: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie oceniła projekt BioMaximy „Prace B+R i wdrożenie Zestawów multiplex real-time qPCR oraz LAMP do identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a także Listeria spp. i L. monocytogenes prowadzone przez BioMaximę wraz z internacjonalizacją przedsiębiorstwa i rozwojem laboratorium B+R” w Działaniu Ścieżka SMART, podała spółka. Kwota dofinansowania wyniesie 4,82 mln zł, co stanowi 57,34% kosztów kwalifikowanych projektu (8,41 mln zł).

Genomtec: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie oceniła wniosek złożony przez Genomtec w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla projektu pod nazwą: „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych”, podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 21,6 mln zł przy całkowitym budżecie projektu wynoszącym ok. 40 mln zł.

Bioceltix: Uzyskał pozytywną ocenę projektu dotyczącą opracowanie biologicznego weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów w ramach pierwszego naboru wniosków do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podała spółka. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 17 687 931,93 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 612 758,93 zł.

Ryvu Therapeutics: Zawarła umowy wsparcia finansowego dla badania klinicznego II fazy RVU120 w zespołach mielodysplastycznych niskiego ryzyka, które zostanie przeprowadzone w ramach europejskiej sieci EMSCO (European Myelodysplastic Neoplasms Cooperative Group) w modelu tzw. badania zainicjowanego przez badacza (ang. Investigator Initiated Clinical Trial, IIT), podała spółka. Szacowany poziom finansowania badania przez spółkę wyniesie ok. 4 mln euro, a działania związane z uruchomieniem badania mają rozpocząć się w br.

Urteste: Projekt dotyczący rozwoju Panuri został zakwalifikowany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 68,1 mln zł, a rekomendowana wartość dofinansowania PARP to ok. 38,3 mln zł.

Molecure: Otrzymał pozytywną ocenę projektu dotyczącą leków celujących w mRNA, w ramach pierwszego naboru wniosków do „Ścieżki SMART” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 32,5 mln zł przy całkowitym budżecie projektu ok. 51,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2023-2028.

Nestmedic: Zawarł list intencyjny (memorandum of understanding) z Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship – spółką z grupy Al-Dawaa – dotyczący uzgodnienia warunków sprzedaży PregnaOne System na terenie rejonu MENA (Middle East and North Africa) z wyłączeniem Izraela oraz ze szczególnym uwzględnieniem montażu i produkcji urządzeń PregnaOne na terenie Arabii Saudyjskiej, podała spółka. Nestmedic zakłada rozpoczęcie montażu i dystrybucji urządzeń nie później niż w styczniu 2024 r. Do końca bieżącego roku zostaną ustalone ilości sprzedażowe na rok 2024 oraz kolejne lata.

Ryvu Therapeutics: Zaprezentowało dane przedkliniczne dla programu PRMT5 oraz platformy syntetycznej letalności podczas konferencji AACR-NCI-EORTC (ENA) 2023. Partner Ryvu – Grupa Menarini – zaprezentował dane przedkliniczne dla projektu MEN1703 (SEL24), które wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową w różnych typach chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL). Dane te uzasadniają rozwój programu MEN1703 w II fazie badań klinicznych w DLBCL, podało Ryvu.

Telemedycyna Polska: Zawarła z Super-Pharm Poland umowę, dzięki której klienci aptek Super-Pharm będą mogli zakupić w wybranych aptekach wybrane usługi spółki: diagnostyka chorób serca metodą holtera EKG zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, diagnostyka z wykorzystaniem personalnych urządzeń EKG – Kardia produkcji AliveCor oraz zakupić personalne urządzenie EKG – Kardia produkcji AliveCor.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji