Własna ustawa zaskoczyła Ministerstwo Zdrowia

1 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej. Przewiduje ona m.in. obniżenie opłat pacjentów za leki wytwarzane w Polsce do 10% oraz zawierających substancje czynne produkowane w kraju do 15%. Jednak do dzisiaj Ministerstwo Zdrowia nie opublikowało ich wykazu i apteki nie będę mogły wydawać ich ze zniżką pacjentom. Obniżki dopłat pacjentów mogą pozostać niespełnioną obietnicą, szczególnie dla tych, którzy nie są w grupie otrzymujących darmowe leki.

Mimo prowadzonych rozmów Ministerstwa Zdrowia z producentami leków na temat wdrożenia tej regulacji, nie powstał wykaz umożliwiający ich realizację.

„Jesteśmy gotowi do współpracy z Ministerstwem Zdrowia, aby obniżki dopłat do polskich leków były wprowadzone już w listopadzie br.” – zapewnia Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

„Nie ulega żadnej wątpliwości, że Ministerstwo nie przygotowało z odpowiednim wyprzedzeniem stosownych wytycznych zarówno dla producentów, jak i np. Kamsoftu, który obsługuje większości systemów aptecznych. Bez spełnienia konkretnych warunków ustawa nie może być wdrożona, chociaż wszystkim był dobrze znany termin 1 listopada” – dodaje Irena Rej z Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”.

„Od wielu lat organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa sektora farmaceutycznego
zabiegają o wdrożenie mechanizmów służących budowie bezpieczeństwa lekowego. (…)
Dotychczas przyjęto jedynie nieznaczną część naszych propozycji. W ramach nowelizacji
ustawy refundacyjnej wprowadzono system preferencji dla leków produkowanych w Polsce lub wytwarzanych z substancji czynnej produkowanych w kraju” – czytamy w piśmie skierowanym do Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta do wiadomości m.in. Minister Zdrowia.  – „Od kilku tygodni staraliśmy się zainteresować resort zdrowia tą sprawą, zdając sobie sprawę, że wdrożenie przepisów wymaga współdziałania ze strony wnioskodawców, którzy są stronami decyzji refundacyjnych. Kilkukrotnie występowaliśmy do rządu z prośbami o omówienie niezbędnych szczegółów, deklarując gotowość do współpracy.
Do dzisiaj, nie uzyskaliśmy odpowiedzi”.