Aż 41% polskich firm niechętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Jak wyrównać szanse?

• Z badań ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna wynika, że – zdaniem pracowników – aż 41% firm w Polsce nadal niechętnie zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Z 3 mln tych osób aż 2,5 mln nie pracuje.

Dlatego jednym z ważniejszych tematów jest kwestia wykluczonych i wyrównania szans na rynku pracy. Zaledwie 1/3 Polaków uważa, że różne grupy społeczne mogą czuć się w naszym kraju dobrze, że jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Osób z niepełnosprawnościami w Polsce mamy 3 miliony, z czego aż 2,5 miliona nie pracuje. Wskaźniki zatrudnienia tych osób w ciągu dekady wzrosły jedynie o 2 punkty procentowe – do niespełna 17%. w 2020 roku. Problem dotyczy też dużych miast. Z raportu badawczego z 2018 r. „Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie” wynika, że 86% osób niepełnosprawnych w stolicy nie pracuje.

Innym przykładem wykluczenia jest fakt, że kobiety stanowią jedynie 13% członków zarządu i 6% prezesów spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Do tego dochodzi dyskryminacja płacowa – luka płacowa między mężczyznami a kobietami wynosi w Polsce około 20%. Według szacunków Banku Światowego likwidacja nierówności na rynku pracy może zaowocować wzrostem zamożności o 14% w skali świata.

Czy według Ciebie polskie firmy chętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami? – to jedno z pytań w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna zrealizowanego w czerwcu 2023 r. na zlecenie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Aż 41% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie nie” i „raczej nie”. „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziało z kolei 34% pytanych, a „trudno powiedzieć” – 25%.

„Jednocześnie z badania wynika, że zdaniem 80% wszystkich ankietowanych osoby z niepełnosprawnościami są pełnowartościowymi pracownikami. Z kolei 72% badanych pracowników z niepełnosprawnościami jest zdania, że pracodawca mógłby wprowadzić jakieś udogodnienia lub ulepszenia, żeby poprawić warunki pracy osób niepełnosprawnych” – mówi Tomasz Baran, partner merytoryczny Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, adiunkt w Katedrze Biznesu i Innowacji Społecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak dodaje, pozytywny stosunek do pracowania razem z osobami z niepełnosprawnościami deklaruje 55% badanych, obojętny 43%, a negatywny jedynie 2%.

Z ankiet wynika również, że dla 44% ankietowanych w firmie, w której pracują, nie ma udogodnień, które umożliwiają zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Z kolei 28% pytanych nie wie, czy takie udogodnienia są. Tyle samo odpowiedziało twierdząco na pytanie o obecność udogodnień.