Captor Therapeutics złożył do NCBR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03

Captor Therapeutics złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wnioski o tzw. fazowanie dla projektów CT-01 oraz CT-03 i możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu finansowania, podała spółka. Jednocześnie spółka złożyła do NCBR wniosek o zakończenie realizacji umowy o dofinansowanie projektu CT-05 (zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów), a także wniosek o płatność końcową. Spółka ocenia, że nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych otrzymanych i wykorzystanych dotychczas środków.

„Cieszymy się, że NCBR udało się wypracować model przedłużonego finansowania dla naszych najbardziej zaawansowanych projektów, tj. CT-01 i CT-03 poprzez ich ponowne fazowanie. Dzięki temu zyskujemy możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu finansowania europejskiego. Nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a my wiemy, jak skutecznie wykorzystać otrzymane środki, co już nie raz udowodniliśmy. Dotychczas podpisaliśmy umowy o dofinansowanie z NCBR na łączną kwotę ok. 175 mln zł, co umożliwiło nam konsekwentne osiąganie kolejnych kamieni milowych w ramach naszych projektów oraz rozwój nowych leków” – powiedział prezes Captor Therapeutics Tom Shepherd, cytowany w komunikacie.

Spółka złożyła do NCBR wnioski o fazowanie projektów CT-01 oraz CT-03, które zgodnie z obecnymi umowami o dofinansowanie powinny się zakończyć do końca 2023 r. Captor Therapeutics zabiega o:

– CT-01 – przedłużenie projektu do 31 marca 2026 r., z kwotą dofinansowania do wykorzystania od 1 stycznia 2024 r. (tj. w przedłużonym okresie trwania projektu) równą 6 766 157,95 zł,

– CT-03 – przedłużenie projektu do 31 lipca 2026 r., z kwotą dofinansowania do wykorzystania od 1 stycznia 2024 r. (tj. w przedłużonym okresie trwania projektu) równą 4 976 940,75 zł.

Jednocześnie Captor Therapeutics zdecydował o złożeniu do NCBR wniosku o zakończenie realizacji umowy o dofinansowanie projektu CT-05. W realizacji tego projektu wystąpiły opóźnienia, które powodują, że kamienie milowe ustalone z NCBR byłyby trudne do realizacji w ustalonym terminie. Dlatego spółka zrezygnowała ze złożenia wniosku o fazowanie w zakresie tego projektu i będzie kontynuować prace B+R przy użyciu własnych zasobów. W ocenie spółki zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenie stawów ma duży potencjał, wskazano również.

„Pożądanym przez nas rozwiązaniem jest pozyskanie partnera zewnętrznego dla projektu CT-05. Wyniki proof-of-concept w modelu ostrego zapalenia spodziewane są do końca 2023 r i liczymy, że doprowadzą one do rozmów z dużymi firmami farmaceutycznymi w zakresie komercjalizacji projektu. Wskazania terapeutyczne, tj. łuszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów, stanowią bardzo atrakcyjny obszar do interwencji farmakologicznej i przede wszystkim istnieje w tym zakresie wysoce niezaspokojona potrzeba rynkowa. Aktualnie koncentrujemy się na rozwijaniu projektów CT-01 oraz CT-03. Wejście do kliniki z projektem CT-01 otworzy przed nami zupełnie nowe możliwości, zarówno na rynku kapitałowym, jak i biotechnologicznym” – podsumował Shepherd.

Captor Therapeutics prowadzi projekty badawczo-rozwojowe leków oraz projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)