Fałszywe leki znikają z rynku. Sukces systemu KOWAL

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) ogłasza rekordowy spadek liczby alertów po wprowadzeniu innowacyjnej wersji systemu PLMVS. Tylko 0,015% alertów w stosunku do całkowitej liczby transakcji to wynik bezprecedensowy. Co więcej, KOWAL wprowadza nową funkcjonalność w Polskim Systemie Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS), która jeszcze bardziej wzmocni walkę z fałszywymi lekami. Jakie zmiany wprowadzono i jakie cele stawia sobie organizacja w trosce o bezpieczeństwo pacjentów?

„Najnowsze dane potwierdzają ogromny sukces naszego systemu PLMVS. Stosunek alertów do całkowitej liczby transakcji utrzymuje się na niespotykanie niskim poziomie wynoszącym jedynie 0,015%. To najlepszy wynik od momentu uruchomienia systemu. Tylko w ciągu jednego tygodnia przeprowadzamy blisko 45 milionów transakcji, a około 16 milionów zweryfikowanych opakowań trafia do pacjentów na terenie całej Polski. Porównując wynik do skali, to osiągnięcie ma ogromne znaczenie, nie tylko zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ale także daje świadectwo naszego wspólnego sukcesu w zwalczaniu fałszywych leków” – wyjaśnia Iwona McManus, Prezes Fundacji KOWAL.

Nie sposób nie zauważyć, że spadek liczby alertów przypadł na okres po wprowadzeniu narzędzia webowego NAMS. To system, który integruje, usprawnia i ułatwia procesy związane z zarządzaniem alertami, co może prowadzić do spadku liczby technicznych alarmów i bardziej skutecznej walki z podrobionymi lekami. To kolejny krok w kierunku podniesienia bezpieczeństwa pacjentów i skuteczniejszej ochrony zdrowia publicznego.

W ostatnim miesiącu dzięki systemom NMVS w krajach europejskich zidentyfikowano sfałszowane opakowania leku Ozempic. „GIF podjął w tym kierunku odpowiednie działania. Warto pamiętać, że opakowanie generujące alert nie może zostać wydane pacjentowi, należy je zabezpieczyć do momentu zakończenia działań wyjaśniających” – mówi Iwona McManus.