Kompleksowe podejście do leczenia otyłości

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy projekt rozporządzenia programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości KOS-BMI 30 PLUS. Mają nią zostać objęte osoby powyżej 18 lat, u których stwierdzono nadmierną podaż energii, a wskaźnik masy ich ciała BMI przekracza lub jest równy 30.

Aby pacjent mógł wziąć udział w pilotażu, musi również występować u niego co najmniej jedno z powikłań otyłości, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze czy upośledzenie funkcji wątroby. Pilotaż KOS-BMI 30 PLUS ma objąć diagnostykę i leczenie w ramach udzielanych specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz, w zależności od wskazań medycznych, różne formy rehabilitacji leczniczej, w okresie do 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.

„W leczeniu choroby otyłościowej najważniejsze jest znalezienie jej przyczyny. Nie jest to łatwe zadanie, ale niezbędne dla skuteczności leczenia. Wymaga współpracy specjalistów i samego pacjenta” – mówi Zuzanna Przekop, wiceprzewodnicząca sekcji dietetyki Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. – „Leczenie otyłości to maraton, a nie sprint, niezależnie od stosowanych metod leczenia. Dlatego w Holi oferujemy programy zdrowotne, a nie pojedyncze wizyty”.

W podejściu do leczenia otyłości kluczowe okazuje się połączenie różnych aspektów związanych ze zdrowiem i stylem życia, by następnie na ich podstawie stworzyć kompleksowy plan leczenia bazujący m.in. na odpowiednim żywieniu, włączeniu aktywności fizycznej i ewentualnym leczeniu farmakologicznym pod stałą opieką kompetentnego lekarza. Odchodzi się także od sprzedawania gotowych jadłospisów czy pakietów treningowych, które ograniczają możliwość stałej zmiany nawyków pacjenta; ich miejsce zajmują zindywidualizowane plany zmieniające nawyki żywieniowe oraz określające długofalowe cele i efekty.