Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 5-7% r/r w IV kw. br. i 5-6% w 2024 r.

Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 5-7% r/r w IV kw. br. i o 5-6% w przyszłym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. Najważniejszym czynnikiem wzrostu w obu okresach pozostanie inflacja.

„Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost wartości rynku dystrybucji w 2023 r. był czynnik inflacyjny. Z każdym miesiącem znaczenie tego czynnika rosło. […] Podobnej tendencji spodziewamy się do końca roku. […] Bezpiecznie zakładamy, że ten ostatni kwartał to będzie wzrost na poziomie między 5% a 7% i utrzymanie silnego wpływu czynnika inflacyjnego” – powiedział Sucharski podczas konferencji prasowej.

„Podobnie będzie wyglądała sytuacja w przyszłym roku. Podstawowe znaczenie będzie miał czynnik inflacyjny, może nie z tak wysoko nominalnym wpływem, ale nadal będzie decydował o wzroście wartości rynki i również kolejne wzrosty średnich cen opakowania będą wpływały na zahamowanie wzrostu ilości sprzedaży, a może nawet niewielki spadek liczby opakowań. Łącząc te czynniki, prognozujemy, że wzrost wartości rynku w 2024 r. będzie w przedziale 5-6%” – dodał.

W komentarzu do wyników spółka podała, że w III kwartale tego roku wartość rynku hurtu aptecznego wyniosła 10,3 mld zł, rosnąc wobec analogicznego kwartału 2022 roku o 6%. Jednak ponad 70% wzrostu wartości rynku detalicznego to wpływ czynnika inflacyjnego.

Sprzedaż Grupy Neuca w okresie lipiec-wrzesień br. wyniosła niemal 3 mld zł i w porównaniu z kwartałem sprzed roku była wyższa o 5,6%. W III kwartale br. udziały rynkowe Grupy wyniosły 31% (wobec 31,1% r/r i kw/kw). W obszarze aptek niezależnych udziały utrzymują się na bardzo wysokim poziomie – 38,1% (37,9% w II kwartale 2023 roku i 38,2% w porównywalnym okresie r/r), podkreślono w komunikacie prasowym.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego w IV kw. 2022 r. wyniósł 31,6%. Grupa rozwija też sieć przychodni lekarskich, jest ekspertem w segmencie badań klinicznych, realizuje projekty telemedyczne i inwestuje w ubezpieczenia zdrowotne. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)