NWZ Mercator Medical zdecydowało o umorzeniu 8,23% akcji i uproszczeniu struktury grupy

Akcjonariusze Mercator Medical podczas walnego zgromadzenia jednogłośnie zdecydowali o umorzeniu wszystkich akcji własnych skupionych przez spółkę w ramach procesów buy-back w latach 2020-2021 oraz wchłonięciu spółek zależnych Brestia i Trino, podał Mercator Medical.

Zgodnie z wolą wszystkich akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu umorzone zostanie łącznie 876 731 akcji Mercator Medical, które stanowią 8,23% kapitału zakładowego: 273,9 tys. uprzywilejowanych akcji serii I oraz 602,8 tys. akcji zwykłych serii J, dopuszczonych do obrotu giełdowego. To walory skupione przez spółkę w ramach skierowanych do wszystkich akcjonariuszy w latach 2020-2021 dwóch procesów buy-back o łącznej wartości 342,7 mln zł, podano.

„Celem obu skupów akcji własnych było ich umorzenie, choć walne zgromadzenie rozszerzyło później zakres ich wykorzystania o procesy fuzji i przejęć oraz odsprzedaż. Analizowaliśmy nowe możliwości, ale nie widzimy potencjału do ich realizacji w przewidywalnym czasie, dlatego też realizujemy pierwotny cel, dla którego akcje własne zostały skupione” – powiedział prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

Po zarejestrowaniu przez KRS zmian uchwalonych przez NWZ liczba akcji Mercator Medical spadnie poniżej 10 mln sztuk, tzn. zostanie obniżona do 9 770 435 akcji (ponad 2,8 mln akcji serii I i 6,9 mln walorów serii J). W posiadaniu Grupy Mercator Medical pozostanie 221 tys. akcji Mercator Medical zakupionych w marcu br. przez spółkę zależną LeaderMed.

„Również jednogłośnie akcjonariusze obecni na NWZ opowiedzieli się za realizacją planu wchłonięcia przez Mercator Medical S.A. dwóch polskich spółek zależnych, w których posiada 100% udziałów. Chodzi o spółki Brestia i Trino. Połączenie zostanie zrealizowane w trybie uproszczonym poprzez przeniesienie całego majątku spółek zależnych do spółki-matki, bez postępowania likwidacyjnego spółek zależnych i bez podwyższania kapitału zakładowego spółki-matki. Celem tego procesu jest optymalizacja działalności operacyjnej Grupy Mercator Medical, w tym redukcja kosztów funkcjonowania spółek zależnych i uproszczenie struktury Grupy” – zakończono.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)