Pharmena miała 27,56 mln zł zysku netto z dział. kont. w I-III kw. 2023 r.

Pharmena odnotowała 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 29,41 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 33,78 mln zł wobec 2,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,17 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 0,16 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa emitenta po trzech kwartałach 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości 171 tys. zł, które były wyższe o blisko 10% od przychodów z działalności kontynuowanej w analogicznym okresie 2022 roku. Zysk operacyjny netto z działalności kontynuowanej po trzech kwartałach wyniósł 33 784 tys. zł, wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości 2 625 tys. zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 27 556 tys. zł, wobec straty w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości 3 352 tys. zł. Wpływ na wyniki finansowe Grupy miała przeprowadzona transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) dotycząca działalności dermokosmetycznej. Spółka dominująca w dniu 29 czerwca 2023 r. dokonała sprzedaży ZCP za cenę 41 700 tys. zł. Ostateczna cena sprzedaży, zgodnie z umową podpisaną w dniu 30 października br., została ustalona na 43 457 tys. zł” – czytamy w raporcie.

„W trzecim kwartale 2023 roku grupa kapitałowa emitenta koncentrowała się na działaniach związanych z wprowadzeniem na rynek suplementów diety pod marką Endotelio. Działania te obejmowały m.in. rozwój nowych produktów, przygotowanie materiałów reklamowych, wprowadzenia produktu na rynek amerykański. Ponadto spółka dominująca kontynuowała prezentacje projektu TRIA-662 oraz dokonywała analizy potencjału rynkowego dla wyrobów medycznych dedykowanych do trudno gojących się ran” – napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2023 r. wyniósł 28,31 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. W 2019 r. przeszła na rynek główny GPW z NewConnect, gdzie była notowana od 2008 r.

(ISBnews)