Przegląd prasy

w tle stos gazet, pośrodku biały kwadrat z napisem ISBzdrowie Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Jak wynika z informacji „DGP”, od wielu dni trwają rozmowy przyszłych koalicjantów o tym, kto ma objąć resort zdrowia. Na giełdzie nazwisk wymienia się Tomasza Grodzkiego, Bartosza Arłukowicza czy Marcelinę Zawiszę. Obszar zdrowia jest mimo to obszernie omówiony w umowie koalicyjnej – przedstawiciele KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zgodzili się na oddłużenie szpitali, zwiększenie wycen, przesunięcie obowiązków lekarzy na inne zawody medyczne, bezproblemowy dostęp do znieczulenia przy porodzie oraz bezpłatne in vitro.
–Ministerstwo Zdrowia odwołało dzisiejsze spotkanie, na którym zespół powołany w maju br. miał zaprezentować zasady terminacji ciąży przygotowane na zlecenie resortu. Najwięcej kontrowersji budzi zapis o możliwości przerywania ciąży ze względu na stan zdrowia psychicznego matki, jednak zdaniem jednego z członków zespołu w wytycznych nie ma nic, co nie mieściłoby się w standardach wiedzy medycznej.

Rzeczpospolita
–Z nowej ścieżki odszkodowawczej, wprowadzonej obowiązującą od 2 miesięcy nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw, skorzystało do tej pory 36 osób, jednak żaden pacjent poszkodowany w wyniku leczenia w szpitalu nie uzyskał jeszcze świadczenia kompensacyjnego.

Parkiet
–Z raportu „OECD Health at a glance” wynika, że Polska jest rekordzistką w długości oczekiwania na przeszczep stawu biodrowego, które wynosiło w ubiegłym roku średnio 780 dni, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej czas ten nie przekraczał 100 dni.