Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Sąd oddalił zażalenie posła KO Michała Szczerby na decyzję lubelskiej prokuratury o umorzeniu postępowania karno-skarbowego po śmierci handlarza respiratorami Andrzeja Izdebskiego, uznając, że nie był uprawniony, by je złożyć. Prokuratura chce zastosować tzw. konfiskatę rozszerzoną wobec majątku Izdebskiego oraz sądownie uzyskać orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
–Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia, przewidujący, że NFZ do połowy przyszłego roku nie będzie nakładał kar na brak lekarza w zespołach ratowniczych. Ma to umożliwić placówkom medycznym skuteczne zrekrutowanie medyków do pracy w karetkach. Zdaniem prezesa Polskiej Federacji Szpitali prof. Jarosława Fedorowskiego w większość przypadków lekarze nie są potrzebni w zespołach ratowniczych i należałoby zlikwidować ten wymóg.

Puls Biznesu
–Zdaniem Januarego Weinera 3 z Berlińskiego Instytutu Zdrowia Kliniki Charité pandemia Covid-19 sprawi, że przyjdą trochę lepsze czasy dla finansowania badań związanych z chorobami zakaźnymi i pandemiami. Dotyczy to również chorób takich jak gruźlica czy malaria, które – choć dziś wydają się odległe – prędzej czy później także mogą nam zagrozić.