Ryvu ma zaktualizowane dane wspierające rozwój RVU120, zaprezentuje je 9-12 grudnia

Ryvu Therapeutics zaprezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, podczas 65. edycji konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), która odbędzie się w dniach 9-12 grudnia br. w San Diego w Stanach Zjednoczonych, podała spółka. Ocenia, że dane „mocno wspierają” plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku br.

„Zaktualizowane dane z badania fazy I RVU120 w nawrotowej/opornej ostrej białaczce szpikowej (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) lub zespołach mielodysplastycznych wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS) wykazują klinicznie istotne korzyści u 50% ocenianych pacjentów. Dane przedkliniczne wspierają rozwój RVU120 jako monoterapii w leczeniu pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (ang. low-risk myelodysplastic syndromes, LR-MDS) oraz wykazują działanie cytotoksyczne i różnicujące na białaczkowe komórki macierzyste. Opublikowane dane mocno wspierają plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku br.” – czytamy w komunikacie.

W oparciu o prezentowane dane oraz zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, plan rozwoju RVU120 zakłada rozpoczęcie badań fazy II u pacjentów z AML/HR-MDS (jako monoterapii oraz w terapii skojarzonej), z mielofibrozą (ang. myelofibrosis, MF), a także z LR-MDS, w ramach tzw. badania zainicjowanego przez badacza (ang. investigator-initiated trial, IIT). Rozpoczęcie fazy II w AML planowane jest w IV kw. 2023 r., a badań w LR-MDS i mielofibrozie w I poł. 2024 r.

„Podczas tegorocznej konferencji ASH mamy przyjemność zaprezentować zaktualizowane dane kliniczne i przedkliniczne, które podkreślają potencjał RVU120 w leczeniu nowotworów hematologicznych. RVU120 niezmiennie wykazuje aktywność kliniczną jako monoterapia u pacjentów z AML i HR-MDS, a także dobrze tolerowany profil bezpieczeństwa. W szczególności, kilku pacjentów osiągnęło redukcję komórek blastycznych szpiku kostnego, w tym jedną odpowiedź całkowitą. Jednocześnie, w prowadzonej próbie klinicznej, u kilku pacjentów zaobserwowaliśmy poprawę hematologiczną. Dostępne dane kliniczne i przedkliniczne silnie wspierają dalszy rozwój RVU120 w leczeniu pacjentów z LR-MDS i mielofibrozą. Ponadto, uzyskaliśmy dowody na to, że RVU120 ma działanie cytotoksyczne i różnicujące na białaczkowe komórki macierzyste, co podkreśla potencjał związku jako terapii pierwszego wyboru w leczeniu AML” – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Hendrik Nogai, cytowany w materiale.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)