Sejm przekazał projekt dot. ustalania wynagrodzeń pracowników medycznych do komisji

Sejm skierował obywatelski projekt nowelizacji dotyczący ustalania wynagrodzeń pracowników medycznych do Komisji Zdrowia oraz Komisji Finansów Publicznych. Celem zmian w projekcie jest powiązanie wynagrodzenia z posiadanymi kwalifikacjami oraz podwyższenie współczynników pracy dla niektórych pracowników medycznych. Z uzasadnienia projektu wynika, ze koszt proponowanych rozwiązań szacowany był na 4,18 mld zł na pół roku.

Obecnie wynagrodzenie pracowników wykonujących zawód medyczny ustalane jest z dniem 1 lipca roku kalendarzowego.

Zgodnie z planowaną regulację, „podmiot leczniczy jest zobowiązany ustalić na nowo wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, […] który po dniu 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy”.

„W takim przypadku ustalenie na nowo wynagrodzenia zasadniczego, następuje od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez pracownika kwalifikacji stanowiących podstawę zaliczenia do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy” – czytamy w projekcie.

Celem zmian w projekcie jest powiązanie wynagrodzenia z posiadanymi kwalifikacjami oraz podwyższenie współczynników pracy (dla 3,4,5 i 6 grupy zawodowej). Chodzi m.in. o lekarzy albo lekarzy dentystów bez specjalizacji, stażystów, fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki). Proponuje się stworzenie w ustawie mechanizmów podnoszenia wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników w sposób ciągły, przez cały rok kalendarzowy.

Projekt obywatelski został złożony w Sejmie kilka miesięcy temu. Wnioskodawcy szacowali wówczas, że wejście w życie projektu ustawy „może spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie ok. 4 183,4 mln zł w II półroczu 2023 r.”

„Według szacunków wnioskodawców, […] wydatki budżetu państwa wyniosą 208 mln zł” – podano także.

(ISBnews)