Spółka Pure Biologics ma list intencyjny z ACRX ws. 7,5 mln zł finansowania

Doto Medical – spółka w 100% zależna od Pure Biologics – podpisała list intencyjny z ACRX Investments dot. finansowania rozwoju Doto Medical, podało Pure Biologics. Przedmiotem listu jest możliwość zapewnienia przez Inwestora finansowania w wysokości 7,5 mln zł, które stanowić będzie część wkładu własnego Doto Medical potrzebnego do realizacji projektu „Rozwój przełomowej technologii ABD do selektywnej eliminacji białek prozapalnych z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”, na który 15 listopada 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki [FENG], konkurs SMART 2.

„Intencją stron jest, aby finansowanie miało formę pożyczki konwertowalnej na udziały w Doto Medical, płatnej w transzach w latach 2024-2026, zgodnie z biznesplanem przedsięwzięcia. Warunkiem zawieszającym uruchomienia pożyczki będzie uzyskanie dofinansowania zgodnie z wnioskiem grantowym. Intencją stron jest zawarcie umowy do dnia 28 lutego 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Strony są na początkowym etapie uzgodnień co do podstawowych warunków potencjalnego finansowania, w tym warunków konwersji pożyczki. Zarząd spółki oświadcza, że będzie dążył do ustalenia takich warunków finansowania, aby nie doprowadziło to do zmiany kontroli nad Doto Medical i możliwe było kontynuowanie założonej strategii względem tego podmiotu, wynika z materiału.

„Dodatkowo, Pure Biologics informuje o otrzymaniu od Inwestora deklaracji uczestnictwa w planowanej ofercie publicznej akcji. Inwestor nie wskazał maksymalnych ani minimalnych poziomów jego uczestnictwa w ofercie. Szczegółowe parametry dotyczące inwestycji ACRX, zgodnie z deklaracją, uzależnione będą od przebiegu procesu budowy księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej” – czytamy dalej.

ACRX to europejska firma zajmująca się transakcjami i dystrybucją na rynku praw transmisji telewizyjnych oraz będąca inwestorem w takich obszarach jak nowe technologie, aplikacje internetowe i biotechnologia. ACRX jest istotnym akcjonariuszem jednego z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych notowanych na GPW.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna skoncentrowana na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

(ISBnews)