Synthaverse ma aneks do umowy na budowę zakładu produkcyjnego Onko BCG

Synthaverse podpisał aneks do umowy o generalne wykonawstwo zakładu produkcyjnego Onko BCG z firmą Karmar, potwierdzający zmianę zakresu przedmiotu umowy, podała spółka. Wartość umowy zmniejszy się do 68,75 mln zł.

„Przedmiotem aneksu jest potwierdzenie zmiany zakresu przedmiotu umowy związanego z opracowanym zamiennym projektem wykonawczym przez generalnego wykonawcę w wyniku wprowadzonych zmian z inicjatywy inwestora polegających na:
– maksymalizacji użyteczności i wydajności zakładu produkcyjnego Onko BCG jako obiektu wielofunkcyjnego;
– uwolnieniu dodatkowej powierzchni pozwalającej na wprowadzenie nowych technologii lub produktów;
– wprowadzeniu udoskonalonych rozwiązań technologicznych w ramach inżynierii wartości (value engineering), pozwalających na optymalizację kosztów inwestycji;
– obniżenie kosztów eksploatacji obiektu po jego oddaniu do użytkowania” – czytamy w komunikacie.

Wśród zmian wprowadzonych aneksem znalazły się:
– wprowadzenie udoskonalonej technologii w zakresie namnażania bakterii (faza początkowa wytwarzania leku Onko BCG);
– zmiana terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie na 6 maja 2024 r. oraz odbioru końcowego na 1 lipca 2024 r.;
– zmniejszenie ryczałtowego wynagrodzenia generalnego wykonawcy na 68 747 612,75 zł netto;
– dostosowanie przyłączy oraz punktów styku instalacji budynkowych do urządzeń zakontraktowanych przez Synthaverse w ramach dostaw inwestorskich;
– wykonanie przez generalnego wykonawcę dodatkowego zakresu kwalifikacji i walidacji zakładu produkcyjnego Onko BCG;
– wprowadzenie zapisów dodatkowo zabezpieczających Synthaverse w zakresie solidarnej odpowiedzialność wobec podwykonawców (dodatkowe gwarancje bankowe);
– zrzeczenie się przez generalnego wykonawcę możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych m.in. z modyfikacjami zakresu przedmiotu umowy wprowadzonymi przez Synthaverse, wymieniono również.

Celem projektu jest budowa zakładu produkcyjnego wyposażonego w komercyjną linię do wytwarzania leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces, przypomniano.

Synthaverse (dawniej Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek) jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)