Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 30 października-3 listopada.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: Akcjonariusze podczas walnego zgromadzenia jednogłośnie zdecydowali o umorzeniu wszystkich akcji własnych skupionych przez spółkę w ramach procesów buy-back w latach 2020-2021 oraz wchłonięciu spółek zależnych Brestia i Trino, podał Mercator Medical.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Zaprezentuje dane kliniczne i przedkliniczne dla programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, podczas 65. edycji konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH), która odbędzie się w dniach 9-12 grudnia br. w San Diego w Stanach Zjednoczonych, podała spółka. Ocenia, że dane „mocno wspierają” plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku br.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji