Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 6-10 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Nakłady na ochronę zdrowia: Umowa koalicyjna, podpisana dzisiaj przez liderów Koalicji Obywatelskiej (KO), Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy zakłada podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, zniesienie limitów na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i wprowadzenie mechanizmów oddłużania szpitali, wynika z umowy.

Składka zdrowotna: Koalicja chce kompleksowej zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej, tak by była ona płacona w formie ryczałtu i korzystna z punktu widzenia przedsiębiorców, wynika z wypowiedzi przyszłego posła Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzeja Domańskiego. Konkretne rozwiązania ma – jak zapowiedział Domański – przedstawić nowy rząd.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Apteka dla aptekarza: Konfederacja Lewiatan złożyła skargę do Komisji Europejskiej ws. zaostrzenia ustawy „Apteka dla aptekarza”, Według tej organizacji, ostatnia nowelizacja Prawa farmaceutycznego, odnosząca się do rynku aptecznego, narusza unijne prawo w imię obrony partykularnych interesów korporacji aptekarskiej oraz szkodzi pacjentom. Jak argumentuje Lewiatan, nowe przepisy, które zaostrzyły tzw. ustawę „Apteka dla aptekarza”, używają niejasnego pojęcia „przejęcia kontroli” nad apteką. Pozwalają one na uznaniowe cofanie zezwoleń dużej liczbie właścicieli, a zwłaszcza tym, którzy zbudowali przez lata sieci apteczne. Właściciele aptek nie będą mogli ich sprzedać, kupić, czy przekazać dzieciom. Regulacja utrudni też otwieranie nowych aptek przez młodych farmaceutów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Medinice: Odnotowało 4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 3,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mabion: Rada nadzorcza powołała Julitę Balcerek w skład zarządu spółki na stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. operacyjnych, podała spółka. Jednocześnie częściowo uległ zmianie zakres odpowiedzialności i zadań powierzonych Sławomirowi Jarosowi – jako członek zarządu będzie sprawował funkcję dyrektora ds. naukowych i jakościowych, poprzednio pełnił rolę członka zarządu ds. naukowych i operacyjnych. Rozdzielenie kompetencyjne części naukowej i jakościowej od operacyjnej oraz rozszerzenie składu zarządu to kolejny etap transformacji Mabion w spółkę o profilu CDMO.

Scope Fluidics: Bacteromic – spółka zależna Scope Fluidics – nawiązał z niemiecką BIT Analytical Instruments GmBH należącą do Messer Group, współpracę dotyczącą przygotowania produkcji komercyjnej systemu BacterOMIC, podał Scope Fluidics.

Medicalgorithmics: Podpisał list intencyjny z Telemedycyną Polską, którego celem jest określenie możliwości i zasad współpracy w zakresie partnerstwa dystrybucyjnego, podała spółka. Współpraca ma obejmować: korzystanie z technologii spółki, dostarczanie przez partnera opisów badań diagnostycznych oraz telemonitoring arytmii serca w oparciu o autorską technologię AI Medicalgorithmics. Intencją stron jest zawarcie docelowej umowy dystrybucyjnej w ciągu 6 miesięcy.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Medinice: Otrzymało ochronę patentową od Urzędu Patentowego Indii na wynalazek „wielofunkcyjny, elektrofizjologiczny cewnik diagnostyczny do zabiegów elektrokardiologicznych” (CathAIO), podała spółka. Wynalazek ten posiada już przyznany patent w USA. CathAIO to cewnik o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. CathAIO łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Cewnik CathAIO zaprojektowana będzie do użytku przez członków zespołów medycznych zaangażowanych bezpośrednio w wykonywanie zabiegów ablacji arytmii serca.

Synektik: Synektik Czech Republic – spółka zależna Synektik – zawarła ze Szpitalem Uniwersyteckim Královské Vinohrady w Pradze umowę na sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) za 64,77 mln CZK netto, podał Synektik. Dostawa nastąpi w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji