Zmiany u Rzecznika

Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, odchodzi ze stanowiska.

„Zakończyła się moja misja, zobowiązanie (…). Pan Premier, przychylając się do mojego wniosku, 30 października br. odwołał mnie z dniem 3 listopada br. z pełnionej funkcji (9 lat temu – 3 listopada 2014 r. zostałem na nią powołany). Dziś był mój ostatni dzień pracy w Biurze” – poinformował w mediach społecznościowych. Na razie nikt nie zastąpi go na tym stanowisku.

Błażewicz z wykształcenia jest prawnikiem. Jest związany z administracją publiczną od 2004. Doświadczenie zdobywał w obszarze orzecznictwa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli i nadzoru, w tym jako Koordynator Zespołu ds. Kontroli Kompleksowych i Problemowych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego czy Główny specjalista ds. kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3 listopada 2014 roku Prezes Rady Ministrów powołał Grzegorza Błażewicza na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta.

W okresie poprzedzającym powołanie tj. w latach 2011–2014 był Kierownikiem Zespołu do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. W tym samym czasie był także członkiem Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych).