Captor Therapeutics rozdzieli projekt CT-02 na dwa obszary, ma też postępy w CT-03

Captor Therapeutics poinformował o postępach badawczo-rozwojowych projektów CT-02 i CT-03. W związku z wynikami najnowszych badań spółka planuje rozdzielić pipeline projektu CT-02 na dwa niezależne obszary: rozwój degraderów NEK7 w leczeniu chorób ogólnosystemowych oraz rozwój degraderów NEK7 w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), co może pozwolić na korzystniejszy sposób komercjalizacji oraz lepszy sposób leczenia pacjentów. Natomiast wyniki w ramach projektu CT-03 w ocenie spółki wskazują na brak potencjalnych skutków ubocznych związanych z kardiotoksycznością, które wcześniej były związane z konkurencyjnymi inhibitorami MCL-1, a tym samym pozwalają na realizację potencjału terapeutycznego leków Captor celujących w MCL-1, podała spółka.

W ostatnich tygodniach spółka rozwinęła cząsteczki będące silnymi degraderami NEK7 o zróżnicowanych chemotypach: ogólnoustrojowym oraz zdolnym do przekraczania bariery krew-mózg. Udowodniono, że degradery NEK7 w warunkach in vitro pozwalają na zahamowanie aktywacji szlaku inflamasomu NLRP3, co wskazuje na ich wysoki potencjał przeciwzapalny. Otwiera to szerokie obszary terapeutyczne dla zastosowania degraderów NEK7 o działaniu ogólnoustrojowym w chorobach o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym m.in. dnie moczanowej, nieswoistym zapaleniu jelit, chorobach dermatologicznych i wielu innych. Degradery NEK7 przenikające do mózgu będą mogły znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w przebiegu których występuje neurozapalenie m.in. chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym czy stwardnieniu zanikowym bocznym. Wskazane możliwości terapeutyczne potwierdzają uzyskane przez spółkę kluczowe wyniki (tzw. in vivo proof of concept), w których dla obu grup degraderów wykazano silną i długotrwałą, niemal kompletną degradację białka NEK7 w małpach gatunku Macaca fascicularis po podaniu doustnym, czytamy w komunikacie.

„Zamierzamy skorzystać z korzyści wynikających z rozdzielenia projektu na dwa niezależne obszary, co, jak oczekujemy, będzie miało pozytywny wpływ finansowy dla spółki w przyszłości oraz lepiej ukierunkowane leczenie dla pacjentów z różnymi chorobami. Jesteśmy pewni, że nasze podejście do odrębnej komercjalizacji tych rozdzielonych projektów przyniesie korzyści nie tylko naszej firmie, ale również pacjentom zmagającym się z chorobami autoimmunologicznymi i zapalnymi” – skomentował prezes Tom Shepherd, cytowany w materiale.

Niezależny i renomowany podwykonawca przeprowadził tzw. badanie PKPD oparte o jednokrotne, dożylne podanie obu związków projektu CT- 03 małpom gatunku Macaca fascicularis. W pobranych próbkach krwi oznaczono stężenie związku oraz poziom degradacji celu molekularnego w komórkach krwi obwodowej, wykazując kompletną degradację białka MCL-1. Oznaczono także poziom troponin, które są biomarkerami uszkodzenia mięśnia sercowego. Poziom troponin w próbkach krwi pobranych od osobników, którym podany został związek CT-03 nie uległ zmianie, w przeciwieństwie do próbek pobranych od osobników traktowanych lekiem referencyjnym, o którym wiadomo, że powoduje uszkodzenie serca i który spowodował znaczny wzrost poziomu troponiny. Rozwijane przez Captor Therapeutics, pierwsze w swojej klasie cząsteczki indukujące degradację białka MCL-1 mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu szeregu nowotworów hematologicznych, nowotworów płuc oraz potrójnie ujemnego raka piersi – nowotworów o bardzo dużych i niezaspokojonych potrzebach rynkowych, czytamy dalej.

„Należy przy tym podkreślić, że poziom degradacji białka MCL-1 w komórkach krwi obwodowej pobranej od ludzi jest praktycznie taki sam, jak poziom degradacji w tychże komórkach pobranych od małp po traktowaniu obydwoma degraderami projektu CT-03. To absolutny przełom w naszych badaniach. Podkreśla to również istotność powyższych wyników i uprawdopodobnia bezpieczeństwo degraderów po podaniu pacjentom. Kardiotoksyczność jest skutkiem ubocznym hamowania aktywności białka MCL-1 tradycyjnymi lekami inhibitorowymi i w przeszłości skutkowała przerwaniem kilku badań klinicznych” – dodał członek zarządu, dyrektor naukowy Michał Walczak.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)