FPP: do 2025 r. aż 68% wzrostu nakładów publicznych na zdrowie trafi na zagwarantowane ustawowo podwyżki wynagrodzeń

Nakłady publiczne na ochronę zdrowia wzrosną w przyszłym roku jedynie o 4,8 mld zł. To ponad dwukrotnie mniej niż potrzeba, aby sfinansować zagwarantowane ustawowo podwyżki dla pracowników placówek. Co więcej, w przeciągu najbliższych dwóch lat aż 68% wzrostu nakładów na zdrowie będzie musiało być skierowane na realizację ustawy podwyżkowej. To niezgodne z zapisami porozumienia rządu ze związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców z listopada 2021 r. – alarmuje Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Analiza informacji zawartych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz projekcie ustawy budżetowej dostarcza niepokojących informacji. Planowane wydatki na przyszły rok wynoszą 191,1 mld zł. To minimalny poziom nakładów, który przewiduje ustawa „7 proc. PKB na zdrowie”. Kwotowo wzrost wyniesie zaledwie 4,8 mld zł. To nie wystarcza nawet na połowę kosztu sfinansowania planowanych podwyżek w ochronie zdrowia, które wejdą w życie 1 lipca. Co więcej, to oznacza ujemną dynamikę nakładów w odniesieniu do PKB. Zgodnie z metodologią ustawową wydatki na zdrowie w 2023 r. wyniosły po raz pierwszy w historii ponad 7 proc. (7,06%). W przyszłym roku będzie to 6,21%.

„To poważne ograniczenie dla możliwości zwiększenia dostępności świadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Planowane uwolnienie limitów w lecznictwie szpitalnym będzie niemożliwe bez radykalnego zwiększenia wysokości dotacji budżetowej do Narodowego Funduszu Zdrowia” – konkluduje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji.

Najnowsza edycja „Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia” prezentuje również informacje dotyczące wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Analiza ostatnich pięciu lat wskazuje, że spośród 100,4 mld zł wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia przeznaczanych na ten cel rocznie aż 69,4 mld zł stanowiło pokrycie kosztu wzrastających wynagrodzeń. Widać to w sprawozdaniach szpitali, które wykazują, że w latach 2017-2022 udział kosztów płacowych w budżetach placówek wzrósł do niemal 70%. Prawdopodobnie sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie, ponieważ w perspektywie do 2025 r. ponad dwie trzecie wzrostu nakładów publicznych na zdrowie trafi na zagwarantowane ustawowo podwyżki wynagrodzeń.

„Jesteśmy zaniepokojeni. W 2021 r. podpisaliśmy stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w którym podjęliśmy ze stroną rządową oraz związkami zawodowymi, że połowa wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia trafi na wzrost dostępności świadczeń oraz nowe technologie. To zobowiązanie nie zostało dotrzymane” – mówi Arkadiusz Pączka, Zastępca Przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich i dodaje – „nie ulega wątpliwości, że pracownicy w ochronie zdrowia powinni być odpowiednio wynagradzani. Niemniej to obywatele ponoszą ciężar finansowania ochrony zdrowia i powinny odczuwać, że ich wysiłek prowadzi do poprawy dostępności publicznej ochrony zdrowia”.

Federacja zapowiada, że zwróci się o przeprowadzenie dyskusji dotyczącej analizy podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz Rady Dialogu Społecznego.