Healthnomic pozyskał do 3 mln zł na współpracę z ośrodkami badawczymi

Healthnomic podpisał umowy inwestycyjne z inwestorami finansowymi w celu zwiększenia kapitału i umocnienia pozycji rynkowej przed planowanym wejściem na NewConnect, podała spółka. Zabezpieczenie finansowe wynosi do 3 mln zł (blisko 1/3 kwoty inwestycji już do spółki wpłynęła, a kolejne części będą realizowane w ramach poszczególnych projektów) i obejmuje finansowanie dłużne z opcją konwersji do 10% kapitału.

„Cele obejmują konsolidację trzech podmiotów grupy w jedną spółkę, a także zabezpieczenie wkładu własnego na projekty realizowane z jednostkami badawczymi, w tym z Wojskową Akademią Techniczną. Projekt badawczy związany z diagnostyką i leczeniem bezdechu sennego stanowi kolejny kamień milowy. Jego realizacja planowana jest na II kw. 2024, obecnie oczekuje on na ocenę w PARP. Ponadto Healthnomic planuje skorzystać z nowego budżetu UE, poprzez współpracę z firmą Euro Invest Group z Łodzi, skupiając się na świadczeniu wysoko wyspecjalizowanych usług doradczych, łączących świat biznesu i nauki” – czytamy w komunikacie.

W kontekście innych istotnych wydarzeń Healthnomic poinformował o zakończeniu projektu z AMC, przystępując do etapu certyfikacji. Rozpoczęły się także rozmowy z międzynarodowym doradcą w zakresie podpisania umowy wspierającej proces komercjalizacji i sprzedaży innowacyjnych rozwiązań.

„Pozyskanie 3 mln zł finansowania stanowi ogromny sukces dla naszej firmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową. Widzimy, że wiele firm, nawet te notowane, boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu finansowania i zabezpieczaniem swoich projektów. Dlatego też cieszymy się, że udało nam się pomyślnie zakończyć negocjacje z dwoma profesjonalnymi podmiotami inwestycyjnymi. Przeszliśmy długotrwały proces due diligence i zakończyliśmy pozytywnie rozmowy na temat naszej współpracy. Ten krok pozwala nam kontynuować rozpoczęte projekty oraz z optymizmem patrzeć na te których rozpoczęcie planujemy w najbliższym czasie, ale i również pozwala dostosować się do nowych bardziej restrykcyjnych wymagań Giełdy. Nadal podtrzymujemy chęć stania się spółką publiczną, a po pozyskaniu nowych partnerów jesteśmy w stanie skupić się na budowaniu wartości dla naszych akcjonariuszy poprzez realizację naszych projektów” – powiedział prezes Tomasz Skalski, cytowany w komunikacie.

Healthnomic planuje intensywny rozwój w nadchodzącym 2024 roku. Kluczowe działania obejmują m.in. konsolidację trzech podmiotów grupy w jedną spółkę, która będzie synergią między światem biznesu a nauką. Ma to umożliwić zarówno realizację poprzednich procesów spółek, jak i w bardziej zorganizowany sposób pozwolić na zarządzanie zasobami. Healthnomic podkreśla również znaczenie współpracy z jednostkami badawczymi, takimi jak Wojskowa Akademia Techniczna, oraz plany dotyczące wykorzystania nowego budżetu UE we współpracy z Euro Invest Group z Łodzi, wymieniono.

„Jeśli chodzi o współpracę z Wojskową Akademią Techniczną, przebiega ona pozytywnie i jesteśmy do niej optymistycznie nastawieni. To niezwykle cenne dla nas doświadczenie. Jednocześnie dzięki temu partnerstwu będziemy mogli współpracować w zakresie nowych technologii, które planujemy wspólnie rozwijać i komercjalizować bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Co ważne, równolegle przechodzimy do ostatniego etapu projektu z AMC, koncentrując się na diagnostyce bezdechu sennego. Tak intensywny plan rozwoju zobowiązuje nas do podjęcia wszelkich działań, aby sprostać postawionym sobie wyzwaniom i kontynuować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie medtechu, przyczyniając się do rozwoju branży i przynosząc korzyści naszym inwestorom” – dodał Skalski.

Healthnomic jest hubem technologii do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, opartym o autorskie rozwiązania, wspierane algorytmami AI. Spółka opracowuje również rozwiązania terapeutyczne dla wybranych chorób. Firma rozwija technologię do etapu komercjalizacji, a następnie sprzedaje ją bądź licencjonuje.

(ISBnews)