Immunoterapia w leczeniu raka pęcherza trafiła do refundacji

mężczyzna w szpitalnej koszuli, patrzy przed siebie

Refundacji doczekały się dwie innowacyjne terapie stosowane w leczeniu raka urotelialnego. Chorzy na ten nowotwór uzyskali dostęp do niwolumabu, stosowanego jako terapia
okołooperacyjna oraz enfortumabu wedotyny, w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego raka urotelialnego. Opcje te dają nadzieję pacjentom borykającym się z rakiem urotelialnym na różnych etapach jego zaawansowania.

Mimo dość dużej liczby chorych na raka pęcherza program lekowy leczenia tego nowotworu
powstał dopiero w ubiegłym roku. Decyzją Ministerstwa Zdrowia od listopada 2022 r.
pacjenci uzyskali dostęp do leczenia awelumabem.

„Na przestrzeni ostatniego roku polscy pacjenci z zaawansowanymi nowotworami urotelialnymi pęcherza moczowego uzyskali bardzo wyczekiwany dostęp do
nowych terapii systemowych. Podczas gdy od wielu lat immunoterapia znajduje
zastosowanie w tych nowotworach, dopiero rok temu pojawiła się pierwsza możliwość
stosowania awelumabu jako leczenia podtrzymującego dobry efekt chemioterapii z
zastosowaniem pochodnych platyny. Od listopada 2023 pojawiła się opcja zastosowania
immunoterapii niwolumabem, jako leczenia zmniejszającego ryzyko nawrotu po radykalnym leczeniu operacyjnym z usunięciem pęcherza moczowego u pacjentów, których nowotwór wykazuje molekularne cechy zwiększające szanse na dobry efekt immunoterapii” – powiedziała dr n. med. Iwona Skoneczna, Kierownik Oddziału Chemioterapii w Szpitalu
Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie.

Kolejnym z leków, który trafił do refundacji od listopada 2023 r. jest enfortumab wedotyny.
Jest on koniugatem, czyli związkiem dwóch różnych typów cząsteczek, a ze względu na mechanizm swojego działania jest czasem nazywany koniem trojańskim, ponieważ dociera w głąb nowotworu.

„To nowoczesny lek, który wydłuża przeżycie pacjentom, którzy wcześniej otrzymali chemioterapię oraz immunoterapię, ale mimo to doszło u nich do kolejnego nawrotu choroby. Dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie terapiom, część pacjentów z zaawansowanymi nowotworami urotelialnymi może już być leczona bardzo
nowocześnie. Jednak aktualne zapisy programu lekowego nadal ograniczają dostęp do
leczenia systemowego pacjentom, którzy albo nie kwalifikują się do chemioterapii z
pochodnymi platyny, lub niedostatecznie odpowiadają na takie leczenie. W takich sytuacjach zarówno międzynarodowe jak i polskie towarzystwa naukowe zalecają immunoterapię. Pozostaje nadzieja, że w nadchodzącym 2024 roku również ta grupa pacjentów uzyska swoją szansę na skuteczne leczenie” – dodała dr Skoneczna.

Rak pęcherza moczowego jest drugim najczęstszym nowotworem urologicznym.
Zdecydowanie częściej atakuje mężczyzn – to czwarty nowotwór w tej populacji. Roczna
zachorowalność na to schorzenie kształtuje się na poziomie ponad 8 tysięcy chorych.
Większość przypadków raka urotelialnego jest wykrywana na etapie, kiedy możliwe jest
jeszcze leczenia radykalne (stosowane z intencją wyleczenia choroby), jednak około 20%
nowych diagnoz stanowią chorzy, u których nowotwór został wykryty już w fazie rozsiewu
(obecność przerzutów odległych), kiedy nie jest już możliwe wyleczenie.