Implantacja układu S-ICD poza limitem znacząco zwiększa jej dostępność dla pacjentów

Większa dostępność procedur diagnostycznych i terapeutycznych w ramach programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej sprawiła, że pacjenci ze schorzeniami serca i naczyń mogą być leczeni z wykorzystaniem technologii, których dostępność do niedawna była znacząco ograniczona. Należy do nich technologia podskórnego kardiowertera-defibrylatora.

„Innowacyjne rozwiązania terapeutyczne mają szansę być wykorzystywane maksymalnie efektywnie jedynie wtedy, kiedy ich stosowaniu towarzyszy optymalna edukacja kadr medycznych” – podkreśla dr hab. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca GUMed, poprzedni Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podskórny kardiowerter-defibrylator to technologia pozwalająca na zabezpieczenie osób zagrożonych komorowymi arytmiami przed nagłym zgonem sercowym.

Zdaniem specjalistów jej największą zaletą jest fakt, że układ defibrylujący pozbawiony jest elementów wewnątrzsercowych i wewnątrznaczyniowych. Zarówno korpus defibrylatora, jak i elektroda umieszczane są podskórnie na ścianie klatki piersiowej. Istotnie zmniejsza to ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych oraz redukuje prawdopodobieństwo uszkodzenia elementów układu, zwłaszcza elektrody. Kardiolodzy wskazują, że chociaż S-ICD to technologia innowacyjna, nie jest już nowa. W gdańskim ośrodku przeprowadzono już ponad 130 implantacji układów S-ICD.

„Dzięki decyzji Ministra Zdrowia od 2019 roku implantacja układu S-ICD jest w pełni refundowana a wycena procedury implantacji zapewnia pokrycie poniesionych przez ośrodki medyczne kosztów związanych z jej zastosowaniem. Należy pamiętać, że uzyskanie refundacji jest uwarunkowane właściwą kwalifikacją pacjenta do zabiegu (zachodzi konieczność potwierdzenia dodatkowych wskazań do zastosowania tej metody leczenia). Ponadto, zabieg implantacji S-ICD powinien być wykonywany w wysokospecjalistycznych centrach kardiologicznych spełniających szczególne kryteria określone w rozporządzeniu. Uruchomiony w 2023 roku pilotażowy program Krajowej Sieci Kardiologicznej zdecydowanie zwiększył dostępność omawianej metody. Pacjenci leczeni w ramach tego programu nie wyczerpują kontraktu placówki medycznej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Wynika to z faktu, że implantacja podskórnego kardiowertera-defibrylatora u tych chorych refundowana jest przez narodowego płatnika poza limitem” – wyjaśnia dr Kempa.

Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to wiodący ośrodek leczący pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Obecnie każdego roku wykonuje się tu ponad 1200 wysokospecjalistycznych procedur inwazyjnych takich jak ablacje, implantacje stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca. Od 2014 roku w gdańskiej Klinice jako pierwszym ośrodku w kraju stosowane są, poza układami przezżylnymi, także podskórne kardiowertery-defibrylatory.