Lewiatan przedstawia 15 postulatów dotyczących ochrony zdrowia

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków, urealnienie wyceny świadczeń, stworzenie krajowej strategii profilaktyki zdrowotnej, równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów, zwiększenie dostępu do terapii biologicznych, zapobieganie brakom leków w aptekach, czy wzmocnienie roli aptek w systemie ochrony zdrowia – to niektóre z 15 postulatów skierowanych do nowego rządu przez Konfederację Lewiatan.

„Struktura wiekowa społeczeństwa, rosnące potrzeby zdrowotne pacjentów oraz nieuchronny wzrost kosztów nowoczesnych technologii medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu nie pozostawiają złudzeń. Dalsze funkcjonowanie ochrony zdrowia wymaga znacznego zwiększenia udziału w PKB. Istotnym jest aby parametry procentowego udziału w PKB planowano w relacji do aktualnej sytuacji finansowej państwa. Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków to tylko jeden z naszych postulatów skierowanych do nowego rządu. Przekazaliśmy również propozycje odnoszące się m.in. do wyceny świadczeń, funkcjonowania aptek, czy przyszłości przemysłu farmaceutycznego” – mówi Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Lewiatana.

Postulaty Lewiatana to:

 • Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności wydatkowanych środków
 • Urealnienie wyceny świadczeń
 • Stworzenie krajowej strategii profilaktyki zdrowotnej
 • Równe traktowanie prywatnych i publicznych podmiotów
 •  Uwzględnienie kwestii doświadczeń pacjenta w dalszych pracach nad jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwem pacjenta
 • Wdrażanie zapisów znowelizowanej ustawy refundacyjne
 • Zwiększenie dostępu do terapii biologicznych
 • Zapobieganie brakom leków w aptekach
 • Unijny Pakiet farmaceutyczny i poszerzenie dostępności leków
 • Podjęcie działań na rzecz produkcji w Polsce głównych składników leków, gwarantujące bezpieczeństwo i strategiczną autonomię
 • Wzmocnienie roli aptek w systemie ochrony zdrowia
 • Przywrócenie praworządności na rynku aptecznym
 • Udział pracodawców w dyskusjach nad planem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
 • Polityka wyrobowa – rozpoczęcie debaty na wzór polityki lekowej państwa
 • Cyfrowe udostępnianie informacji o przebytych badaniach medycznych i psychologicznych wymaganych prawem do wykonywania pracy