Na priorytety zmian w ochronie zdrowia patrzymy tak samo. Jankowski o Leszczynie

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zgodnie z zapowiedziami uczestniczyła w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. „Jesteśmy bardzo dobrej myśli. Po rozmowach z szefową resortu wydaje się, że na priorytety zmian w ochronie zdrowia patrzymy tak samo” – komentuje Łukasz Jankowski, prezes NRL. Minister podkreśliła, że lekarze, na co dzień opiekując się pacjentami, są kluczowi w budowie efektywnego i pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej na ostatnim w tym roku posiedzeniu mieli okazję zapoznać się z szefową resortu, a także przekazać jej listę problemów wymagających pilnych działań.

„Każda zmiana na tym stanowisku budzi wiele nadziei i oczekiwań wśród lekarzy i całej społeczności medycznej. Nie jest inaczej i w tym przypadku. Spotkanie jest świetną okazją do pokazania lekarskiej perspektywy. To dopiero 3. dzień urzędowania minister Leszczyny i już podejmujemy dialog. To dobrze rokuje” – powiedział Jankowski.

Minister zdrowia zapewniła o gotowości do współpracy. Podkreśliła, że lekarze, którzy na co dzień opiekują się pacjentami, są kluczowi w budowie efektywnego i pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej.

W dyskusji przedstawiciele samorządu lekarskiego przekazali swoje obawy, potrzeby i sugestie. Wymieniano pomysły na usprawnienie funkcjonowania systemu zdrowia, takie jak zwiększenie nakładów finansowych, modernizacja szpitali i przychodni, a także konieczność zmian przepisów w Kodeksie karnym dotyczących personelu medycznego, wprowadzenie realnego systemu no-fault oraz ograniczenie otwierania nowych kierunków lekarskich zagrażającym jakości kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów.

„Wierzę, że nasza dzisiejsza rozmowa stanowi początek nowej, obiecującej współpracy między Panią i Pani Zespołem a środowiskiem lekarskim” – podsumował prezes NRL, składając obietnicę ustalenia harmonogramu kolejnych konsultacji i spotkań między Ministerstwem Zdrowia a samorządem lekarskim.