Prezydent powołał Donalda Tuska na urząd prezesa Rady Ministrów

Prezydent Andrzej Duda, postanowieniem z 13 grudnia br., powołał Donalda Tuska na urząd prezesa Rady Ministrów.

„Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem” – powiedział Tusk podczas uroczystości.

Obecnie trwa powoływanie przez prezydenta kolejnych ministrów w skład Rady Ministrów.

Wczoraj wieczorem rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania w Sejmie – za wnioskiem o udzielenie mu wotum głosowało 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W przedstawionym wczoraj expose Tusk zapowiedział m.in. że nowy rząd będzie dbał o stabilność finansową państwa i powoła Radę Fiskalną opiniującą wydatki budżetu państwa. Podkreślił przy tym, że jego gabinet nie będzie szukał oszczędności u Polaków dążąc do zabezpieczenia potrzeb finansowych państwa.

Nowy rząd ma gotowy plan, by wprowadzić m.in. kasowy PIT i urlop od składek ZUS dla firm, poinformował też premier. Zapowiedział „urlop dla przedsiębiorców” – odstąpienie od płacenia składki, kiedy ich działalność gospodarcza nie jest aktywna. Tusk powtórzył, że rząd wprowadzi podwyżki dla nauczycieli o 30% od 1 stycznia 2024 r., a w całej sferze budżetowej – o 20%.

Zadaniem nowego rządu będzie – jak powiedział Tusk – domagać się od wspólnoty Zachodu pełnej determinacji w pomocy Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją. Jednocześnie będzie dążyć do wzmocnienia współpracy z państwami – wskazał na Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję oraz Norwegię – w kwestii ochrony wschodniej granicy. Premier podkreślił, że nowy rząd zadba, by polska armia była dobrze uzbrojona, przy pomocy także naszych sojuszników, z poszanowaniem zobowiązań i kontraktów zawartych przez poprzedników obecnej koalicji.

Tusk zadeklarował ponadto, że „żadne próby” zmian traktatów Unii Europejskiej wbrew interesom Polski nie wchodzą w rachubę. Pod koniec listopada Parlament Europejski (PE) przegłosował wniosek o zmianę traktatów i reformę instytucjonalną Unii, przy zwiększeniu roli Parlamentu Europejskiego i osłabieniu roli Rady, ograniczeniu prawa veta oraz przekazaniu części kompetencji przysługujących obecnie na poziomie państw narodowych na poziom UE.

Pełny skład Rady Ministrów:

 • Władysław Kosiniak–Kamysz – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej
 • Krzysztof Gawkowski – Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji
 • Maciej Berek – Członek Rady Ministrów
 • Adam Bodnar – Minister Sprawiedliwości
 • Agnieszka Buczyńska – Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
 • Borys Budka – Minister Aktywów Państwowych
 • Marzena Czarnecka – Minister Przemysłu
 • Andrzej Domański – Minister Finansów
 • Agnieszka Dziemianowicz–Bąk – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Jan Grabiec – Minister – Członek Rady Ministrów
 • Paulina Hennig–Kloska – Minister Klimatu i Środowiska
 • Krzysztof Hetman – Minister Rozwoju i Technologii
 • Marcin Kierwiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury
 • Katarzyna Kotula – Minister do spraw Równości
 • Izabela Leszczyna – Minister Zdrowia
 • Sławomir Nitras – Minister Sportu i Turystyki
 • Barbara Nowacka – Minister Edukacji
 • Marzena Okła–Drewnowicz – Ministera= do spraw Polityki Senioralnej
 • Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Tomasz Siemoniak – Minister – Członek Rady Ministrów
 • Bartłomiej Sienkiewicz – Ministr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych
 • Adama Szłapka – Minister do spraw Unii Europejskiej
 • Dariusz Wieczorek – Minister Nauki