PTK przedstawia Dekalog Polskiej Kardiologii. Co zawiera?

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) przedstawia Dekalog Polskiej Kardiologii na lata 2023-2025. Ten zestaw dziesięciu kluczowych postulatów stanowi fundament dla planowanych działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w obszarze chorób układu krążenia. Poprzez skoncentrowane wysiłki w dziedzinach diagnostyki, leczenia oraz organizacji systemu, PTK aspiruje do stworzenia spójnego, efektywnego i dostępnego systemu kardiologicznego, który sprosta wyzwaniom współczesnej medycyny. Niniejszy dokument kształtuje wizję dynamicznego rozwoju polskiej kardiologii, opartej na współpracy, innowacjach i trosce o dobro pacjenta.

„Znaczący wpływ na stan naszego układu sercowo-naczyniowego mają profilaktyka, styl życia i regularne wizyty u lekarza. Niestety mimo różnego rodzaju działań edukacyjnych choroby układu krążenia nadal stanowią pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Dlatego przedstawiamy ten Dekalog. Drogowskazy zawarte w Dekalogu wyznaczają kierunek, za którym musi iść rozwój medycyny, a państwo powinno zapewnić środki na ich realizację. Mając oparcie w badaniach naukowych, twardych danych wiemy, że wczesne osiąganie celów terapeutycznych i jednoczesne zwiększenie dostępności do nowoczesnych i skutecznych technologii medycznych poprawi efektywność, jakość leczenia i długość życia pacjentów” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Robert Gil, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

DEKALOG POLSKIEJ KARDIOLOGII NA LATA 2023-2025

1. Pełne uruchomienie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia w całym kraju, a także jego przejrzyste i kolegialne zarządzanie.
2. Urealnienie wycen procedur w zakresie kardiologii, zwłaszcza w kardiologii interwencyjnej.
3. Szybka refundacja procedur o uznanych korzyściach w poprawie rokowania pacjentów.
4. Stworzenie szybkiej ścieżki refundacji nowych wyrobów medycznych oraz technologii lekowych, znacznie poprawiających skuteczność terapii.
5. Przyjęcie kryteriów włączenia do Programu NFZ leczenia hipercholesterolemii w oparciu o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Europejskiego oraz połączenie go z programem KOS-zawał.
6. Stworzenie systemu, umożliwiającego kardiologom szkolenie i nabywanie kompetencji w wykonywaniu i samodzielnym ocenianiu badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w zakresie układu sercowo-naczyniowego.
7. Stworzenie Narodowego Programu Leczenia Chorych ze Wstrząsem Kardiogennym oraz po Nagłym Zatrzymaniu Krążenia.
8. Stworzenie systemu diagnostyki genetycznej na potrzeby kardiologii w Polsce.
9. Wspieranie potrzeb oraz intensyfikacja rozwoju kardiologii dziecięcej.
10. Usprawnienie funkcjonowania PTK poprzez nowe struktury oraz demokratyczne zmiany statutowe.

Choroby układu krążenia są największym zagrożeniem życia w Polsce i stanowią główną przyczynę umieralności. Częściej dotykają kobiet. W 2020 r. były one przyczyną 41 proc. wszystkich zgonów kobiet i 33 proc. wszystkich zgonów mężczyzn. Ogółem choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za około 37 proc. wszystkich zgonów w naszym kraju.

Według danych OECD pochodzących z najowszego raportu „Health at glanc 2023 r.” oczekiwana długość życia w Polsce wyniosła 75,5 roku, 4,8 roku poniżej średniej OECD. Śmiertelność, której można było zapobiec, wyniosła 227 na 100 000 (więcej niż średnia OECD wynosząca 158); śmiertelność, którą można było leczyć, wyniosła 117 na 100 000 (więcej niż średnia OECD wynosząca 79). Polska wydaje 2973 USD per capita na zdrowie, mniej niż średnia OECD wynosząca 4986 USD (USD PPP). Odpowiada to 6,7% PKB, w porównaniu do 9,2% średnio w OECD.

„Te dane jednoznacznie pokazują jak daleka jeszcze droga przed nami. Badania naukowe oraz konkretne dane potwierdzają, że osiągnięcie terapeutycznych celów we wczesnym etapie choroby, jednocześnie zwiększając dostęp do nowoczesnych i skutecznych technologii medycznych, znacząco poprawiłoby efektywność leczenia, jakość opieki zdrowotnej oraz długość życia pacjentów. To strategiczne podejście przyniesie korzyści nie tylko dla pacjentów, ale także dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce” – podkreśla prof.  Gil.

Przedstawiony dekalog zawiera rekomendacje działań systemowych i interwencyjnych, które mają na celu poprawię sytuacji w obszarze chorób sercowo-naczyniowych. Jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wyrażamy chęć współpracy i dialogu z administracją publiczną w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla pacjentów, ale również dla rozwoju polskiej kardiologii.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest jednym z najdłużej funkcjonujących towarzystw naukowych w Polsce. Założono je ponad 60 lat temu. Organizacja liczy blisko 6 tys. członków. PTK aktywnie działa w ramach struktur Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz World Heart Federation. Głównym celem PTK jest promowanie profilaktyki i zwalczania chorób serca i naczyń poprzez zaangażowanie się w innowacyjne rozwiązania, umożliwiające rozwój i edukację zarówno kadry medycznej, jak i społeczeństwa. Oficjalnym pismem PTK jest miesięcznik Kardiologia Polska. Prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2023-2025 jest prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, który rozpoczął swoją kadencję 1 października 2023 r.