Ryvu: Dane dla RVU120 pokazane na ASH 2023 mocno wspierają plany rozwoju w fazie II

Dane kliniczne i niekliniczne dla programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, przedstawione podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ang. American Society of Hematology, ASH) „mocno wspierają” plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku, podało Ryvu Therapeutics.

„Zaobserwowano aktywność kliniczną u 50% ocenianych pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie ostrą białaczką szpikową (ang. relapsed/refractory acute myeloid leukemia, r/r AML) lub zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (ang. high-risk myelodysplastic syndromes, HR-MDS) leczonych RVU120 jako monoterapią, w tym odpowiedź całkowitą” – czytamy w komunikacie.

Terapia RVU120 wykazuje korzystny profil bezpieczeństwa, przy zaangażowaniu celu molekularnego na poziomie 50-70% w dawce 250 mg, podkreślono.

„Opublikowane dane kliniczne i niekliniczne mocno wspierają plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku br.” – stwierdzono dalej.

Na godz. 8:00 w poniedziałek spółka zaplanowała webcast poświęcony omówieniu danych dla programu RVU120 zaprezentowanych podczas konferencji ASH 2023.

„Badanie CLI120-001 (RIVER-51), prowadzone w ramach rozwoju programu RVU120 u pacjentów z r/r AML i HR-MDS (RIVER-51), sukcesywnie dostarcza nam coraz lepszych danych. Monoterapia RVU120 wykazuje oznaki aktywności klinicznej u 50% ocenionych pacjentów, w tym odpowiedź całkowitą, a także częste, klinicznie istotne redukcje komórek blastycznych szpiku, poprawy hematologiczne, jak również redukcje zwłóknienia szpiku kostnego. W szczególności, wczesne oznaki skuteczności zaobserwowano u pacjentów z mutacją NPM1, mutacją DNMT3a, a także u pacjentów z HR-MDS. Jesteśmy zadowoleni z zaangażowania celu molekularnego na poziomie 50–70% w dawce 250 mg. W oparciu o nasze dane przedkliniczne, przewidujemy, że RVU120 będzie wykazywał silną skuteczność przeciwbiałaczkową w określonych warunkach terapeutycznych” – skomentował członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Dr Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

„Biorąc pod uwagę zaobserwowane poprawy hematologiczne, zwłaszcza wczesne oznaki odpowiedzi erytroidalnej u siedmiu pacjentów, uważamy, że RVU120 może stać się nowym środkiem stymulującym erytropoezę u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi niskiego ryzyka (LR-MDS) oraz mielofibrozą. Ponadto, badania niekliniczne potwierdzają efekty cytotoksyczne i różnicujące na dobrze zdefiniowanych populacjach białaczkowych komórek macierzystych, wspierając rozwój RVU120, jako celowanej terapii pierwszego wyboru w AML. W oparciu o te obiecujące dane planujemy rozpocząć badania fazy II u pacjentów z AML, HR-MDS, LR-MDS i mielofibrozą” – dodał.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)