Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

ORIGINAL PHOTOGRAPHIC WORK

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 27 listopada-1 grudnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Pracownicy medyczni: Sejm skierował obywatelski projekt nowelizacji dotyczący ustalania wynagrodzeń pracowników medycznych do Komisji Zdrowia oraz Komisji Finansów Publicznych. Celem zmian w projekcie jest powiązanie wynagrodzenia z posiadanymi kwalifikacjami oraz podwyższenie współczynników pracy dla niektórych pracowników medycznych. Z uzasadnienia projektu wynika, ze koszt proponowanych rozwiązań szacowany był na 4,18 mld zł na pół roku.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Neuca: Akcjonariusze mają zdecydować na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 grudnia br. o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz o upoważnieniu zarządu m.in. do nabywania nie więcej niż 120 000 sztuk akcji własnych do końca 2026 roku za maksymalnie 120 mln zł, podała spółka

Medicalgoritmics: Planuje osiągnąć 45 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r., choć ocenia, że jest to cel ambitny, a nawet wyśrubowany, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot. Cele na kolejne lata w wysokości 55 mln zł w 2025 roku oraz 70 mln zł w 2026 roku są już realistyczne.

BioMaxima: Odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics: Miało 29,8 mln zł środków pieniężnych na koniec września br. wobec 12,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics: Miało 258,5 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami na dzień 24 listopada br. wobec 101,9 mln zł na koniec 2022 r. Wraz z innymi już zabezpieczonymi źródłami finansowania zapewnia to spółce środki finansowe do I kw. 2026 r., podało Ryvu.

Mercator Medical: Odnotował 19,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Scope Fluidics: Dysponowało środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami finansowymi w łącznej kwocie 89,83 mln zł na koniec września br. W tym środki pieniężne wynosiły 69,64 mln zł, a inne aktywa finansowe: 20,19 mln zł, podała spółka w raporcie kwartalnym.

Enel-Med: Odnotował 4,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 4,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Captor Therapeutics: Odnotowało 59,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 29,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

SDS Optic: Otrzymał rekomendację Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości (LAWR) do dofinansowania kwotą 2 467 232,52 zł projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad optymalizacją czujnika do zastosowań medycznych wchodzącego w skład autorskiej mikrosondy do diagnostyki chorób”, co może stanowić istotną wartość w prowadzonych procesach komercjalizacji rozwiązań technologicznych spółki, podała firma.

Pharmena: Odnotowała 27,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem przypadający akcjonariuszom spółki dominującej wyniósł 29,41 mln zł wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Synektik: Zawarł umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu na dostawę i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenie personelu, podała spółka. Wartość umowy to 11,71 mln zł. Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 22 grudnia 2023 r.

Synektik: Spółka zawarła istotną umowę z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie na dostawę, montaż, instalację i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala wraz z wyposażeniem, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 13 882 622,63 zł netto. Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 21 grudnia 2023 r.

PZU: Pacjentki i ich nowo narodzone dzieci mogą już korzystać z odnowionych oddziałów Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. Remont i modernizację Oddziałów Ginekologii oraz Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka sfinansował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Modernizacja w ponad 100-letnim budynku, na którą TUW PZUW przekazał 400 tys. zł, objęła odnowienie sal dla chorych w dwóch oddziałach, wymianę podłóg, drzwi i instalacji oraz montaż klimatyzacji. Powstała nowa łazienka dla pacjentów i nowa kuchnia oddziałowa. Zostały także wyremontowane korytarze.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji