Przegląd prasy

stos gazet w tle, pośrodku banner z napisem ISBzdrowie przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Placówki medyczne nie zostały wystarczająco przygotowane do obowiązującej od 1 stycznia br. zmiany dotyczącej wzorów kart urodzenia, martwego urodzenia oraz zgonu, a także zasady przekazywania danych między placówkami medycznymi, urzędami stanu cywilnego i Głównym Urzędem Statystycznym. To wydłuża procesy rejestracji ze względu na liczne błędy w dokumentacji. Z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia, której udzielono „DGP”, wynika, że rozważane są zmiana przepisów i zdjęcie z lekarzy nowych obowiązków informacyjnych.
–1 lutego br. ma wejść w życie rozporządzenie z 4 stycznia 2024 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dzięki nowym przepisom mają ulec skróceniu kolejki do rehabilitantów – pomóc w tym mają jasne kryteria określające, którzy pacjenci powinni być rehabilitowani, a którzy nie. Obecnie na rehabilitację czeka w Polsce 780 tys. osób.